Årsmøde 2023

Endelig dagsorden til kommuneforeningens årsmøde

Søndag den 14. maj 2023 kl. 13.00 - 15.00

Årsmødet afholdes online, link vil komme senere.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen fremlægges til diskussion og godkendelse
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

ad 1. Bestyrelsen foreslår Kirsten Kock, Stevns
ad 3. Beretning for 2022
ad 4. Regnskab 2022 Statusopgørelse 2022
ad 5. Der er ikke indkommet forslag til behandling
ad 6. Lene Ezzaaf har tilkendegivet at hun gerne vil fortsætte, undertegnede overvejer fortsat. Der er ikke andre tilkendegivelser på nuværende tidspunkt, så hold jer ikke tilbage,
ad 7. Bestyrelsen foreslår Marianne Hammelboe

Husk at tilmelde jer årsmødet inde på AlleOs

I kan også stadigvæk nå at tilmelde jer Digital afstemning til Landsmødet den 20-21. maj

På bestyrelsens vegne
Jan