Årsmøde 2022

Endelig dagsorden til kommuneforeningens årsmøde

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00 - 21.00

Remisen Næstved
Farimagsvej 45
4700 Næstved

Man kan også deltage på Zoom

Dagsorden

  1. Valg af dirigent … Kirsten Kock, Stevns, foreslås
  2. Valg af referent(er) og stemmetæller(e)
  3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen fremlægges til debat og godkendelse
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Der er ikke fremkommet nogle forslag, hvorfor dette punkt udgår fra dagsordenen.
Der er ikke kommet tilkendegivelser fra nogen der ønsker at opstille til bestyrelsen, men kan da godt sige at jeg er indstillet på at fortsætte i bestyrelsen … og så håber jeg meget at der er andre der også vil være med i bestyrelsen.

Husk at I meget gerne må tilmelde jer til årsmødet inde på AlleOs, enten til den fysiske begivenhed her eller til Zoom begivenheden her … Deltagelse på Zoom kræver tilmelding senest den 6. april kl. 17.00

Vil da også lige reklamere for Storkreds Sjællands årsmøde, som foregår tirsdag den 5. april fra kl. 18.30 … Tilmelding sker her

Der er jo også kommet indkaldelse til Alternativets Landsmøde.
Landsmødet foregår i weekenden den 7. - 8. maj, og eventuel køb af billet til deltagelse på landsmødet købes via den mail fra Alternativet alle gerne skulle have modtaget.
Jeg vil opfordre til at man, uanset om man deltager på selve landsmødet, tilmelder sig til den digitale afstemning, således at man kan gøre sin stemme hørt i de beslutninger der skal tages på landsmødet.
Læse mere om digital afstemning, og tilmelding til denne, her

Håber at se jer, på den ene eller anden måde, til et eller flere af ovennævnte årsmøder og/eller landsmøde :green_heart:

På bestyrelsen vegne
Jan