Årsmøde 2021

Kære medlemmer
Hermed program og dagsorden for mødet på mandag d. 22.2 kl 20.00.

Mødet afholdes på Zoom, og man kan logge ind 30 min inden mødestart ved at benytte dette LINK til mødet. Ring evt 20115416, hvis der opstår tekniske problemer.

Program:

20.00 Politisk møde med oplæg fra Torsten Gejl (MF og politisk ordfører) og Franciska Rosenkilde (politisk leder og kulturborgmester) med efterfølgende debat.

Pause

20.55 Årsmøde

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere, referent og ordstyrer.

 2. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen.

 3. Fremlæggelse af regnskab 2020 til godkendelse.

 4. Behandling af forslag fra medlemmerne (ingen indkomne)

 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. Supplerende opstilling kan godkendes af mødedeltagerne. Oversigt over kandidater nedenfor.

 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 7. Eventuelt

  a. nyt fra Hovedbestyrelse og storkreds.

  b. Ideer til lokalpolitiske fokusområder og aktivisme.

Kandidater til bestyrelsen:
Bjarke Petersen
Jeg er 23 år gammel og studerer på mit 4 år på den Frie Lærerskole i Ollerup. Jeg brænder for udeliv og samspillet mellem mennesker og natur, på naturens præmisser. For tiden er jeg meget optaget af havmiljøet og den vilde natur ved de danske kyster. Et område der ikke bliver prioriteret højt nok i diverse “naturpakker”, hvis du spørger mig.
Grunden til at jeg vil være en del af bestyrelsen, er primært en nysgerrighed for det politisk arbejde i et grønt parti. Jeg er særligt nysgerrig på, om i hvor høj grad vi ville kunne sætte de lokale naturudfordringer på dagsordenen i Svendborg kommune.

Kasper Krebs
Har været medlem af partiet siden 2016 og særligt efter folketingsvalgkampen i 19 har jeg været aktiv. Til sommer er jeg færdig på Den frie Lærerskole, men agter at blive på Sydfyn. Jeg brænder for at finde nye løsninger og se helheden i detaljen.

Mikkel Kortegaard Simonsen, 32
Jeg vil at opstille til lokalforeningens bestyrelse i Svendborg. Som bestyrelsesmedlem vil jeg trække på min erfaring med organisering af frivillige. Jeg vil bidrage med overblik og ildhu, ønsker at vi styrker foreningens fællesskab samt gør os synlige i bybilledet under kommende kommunalvalg. Siden jeg tilflyttede kommunen i ’19, har jeg studeret til lærer og nærer en særlig interesse for skole- og social politik. Til sommer ser jeg frem til at afprøve farvandet omkring Svendborg og at mødes til politiske laboratorier.

Frederik Bilgrav-Nielsen
Jeg har ikke noget bestyrelseserfaring, men jeg har en gnist og en politisk iver i kroppen, som jeg gerne vil kanalisere i noget konkret arbejde. Jeg tror, at jeg vil kunne bringe gode (grønne) idéer og god energi ind i arbejdet! Jeg tror også meget på Kasper, som har en masse gode idéer, som han er god til at få ud i livet.

Kåre Wangel
Jeg har tidligere siddet i hovedbestyrelsen og bestyrelsen for Alternativet Svendborg og Storkreds Fyn, og arbejder til daglig som konsulent med formålsdrevne virksomheder og med metoder til at skabe selvledende organisationer.
Jeg er uddannet i pædagogisk filosofi fra DPU og før det uddannet lærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn.