Årsmøde 2020

Alternativet Næstved afholder Årsmøde 2020

tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.00 - 21.00

Årsmødet foregår følgende sted:

Remisen
Farimagsvej 45
4700 Næstved

lige ved siden af Næstved station.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

ad 1: Bestyrelsen foreslår Kirsten Kock (Faxe-Stevns)
ad 5: Der foreligger ingen forslag til behandling
ad 6: Carsten E. Andersen og Jan Allan Andersen genopstiller, Mettemarrie Wraa nyopstiller og Jakob Jespersen opstiller som suppleant
(men der er stadig plads til flere nye bestyrelsesmedlemmer)
ad 8: Orientering om forslag til større områdeforeninger, ændret organisering af Alternativet

Da forslaget om oprettelse af Alternativet Storstrøm foreløbigt er udskudt, afventer vi hvad der kommer ud af snakken på landsmødet d. 26-27. september.
Derfor bliver årsmødet ikke også et online møde, men kun et fysisk møde … Håber så mange som muligt af jer har mulighed for at deltage.

Grønne hilsner og vel mødt
Bestyrelsen
Alternativet Næstved
v/ Forperson Jan