Årsmøde 2020

Kære medlem af Alternativet Odsherred.
Som meddelt i seneste nyhedsbrev afholder vi vores årsmøde 2020 torsdag den 27. august kl. 19 i Pakhus2, Nykøbing. (Det er i bygningen i umiddelbar tilknytning til biblioteket). Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent(er)
3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor (er)
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse, dvs. inden 30.juli .
Vi håber at se alle aktive og interesserede denne aften, der i høj grad kommer til at bestemme Alternativet Odsherreds fremtid. To uger inden årsmødet vil vi udsende en endelig dagsorden med oplæg til debat.
Kærlig hilsen,
Bestyrelsen