Årsmøde 2020 Alternativet Odsherred

Kære medlem af Alternativet

Det er lidt specielt som bestyrelsesmedlem i disse dage at planlægge Alternativet Odsherreds årsmøde om 2 uger i skyggen af alt, der sker i partiet i disse dage. Men uanset, hvad der videre sker i partiet – og der kan nå at ske meget de næste uger – holder vi fast i at gennemføre lokalafdelingens årsmøde, som vi minder om finder sted mandag den 23. marts kl. 18.30 - 21.00 i Pakhus 2, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Årsmødet indledes med en halv times workshop, hvor alle kan byde ind med forslag og fokusområder til næste års arbejde i lokalforeningen.

Dagsorden til selve årsmødet følger vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Årsregnskab_2019.pdf (145.9 KB)
  Budget 2020 (1).pdf (179.4 KB)

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne (ingen)

 6. Valg til bestyrelsen (se opstillingsgrundlag nedenfor)

 7. Valg af revisor (er)

 8. Eventuelt

OPSTILLINGSGRUNDLAG FOR VALG TIL BESTYRELSEN:

"Den nuværende bestyrelse (Ivan Normann Andersen, Margrethe Astasdatter, Aase Bytov og Marianne Hammelboe) genopstiller som en ren “driftsbestyrelse”. Det vil sige, at den udelukkende tager sig af de opgaver, der iflg. vedtægterne SKAL varetages for at opretholde foreningen. Det er:

§6.1: Indkaldelse til årsmøde 2021,

§9.1: Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde (såfremt dette begæres iflg. vedtægterne)

§13.1: Indkaldelse til opstillingsmøder til KV21 (hvis der melder sig kandidater) og

§16: Tegning og økonomi.

Hvis bestyrelsen ophører med at være funktionsdygtig, meddeler den prokura til Storkreds Sjælland eller til en eventuel ny lokal organisering i Alternativets regi.

Begrundelse: Vi ønsker at overdrage ansvaret for aktiviteter og politikudvikling til selvstændige arbejdsgrupper, koordineret gennem Inspirationsgruppen. Vi forventer, at der efter det kommende landsmøde i Alternativet maj 2020 åbnes op over for nye lokale organiseringsformer, der kan gøre bestyrelsen overflødig. Da dette endnu ikke er på plads, fortsætter vi på laveste blus, så lokalafdelingen ikke er nødt til at lukke ned, inden der er fundet en ny ramme for aktiviteterne".

2 Synes om