Årsmøde 2019 - med Rasmus Nordqvist

Kære medlem af Alternativet Helsingør,

Nu er det igen blevet tid til et spændende møde i din lokalforening – nemlig en aften med besøg af Rasmus Nordqvist samt årsmøde. Vi mødes den 11/11 klokken 19.00 i Salen på Espergærde Bibliotek. Foreningen står for grønne snacks og drikkelse.

Først vil Rasmus holde et oplæg om aktuelle klimaemner i dansk politik – herunder ”hvad sker der på Christiansborg med reduktionsmålet på 70%”. Der vil være tid til dialog og spørgsmål fra salen.

Herefter afholdes vores årsmøde jf. nedenstående ”opskrift” klippet fra vores vedtægter:

§ 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst seks ugers varsel.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.
Stk. 3Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Kommuneforeningen.
Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

De samlede, gældende vedtægter findes vedhæftet separat.

Vi opfordrer alle interesserede til bestyrelsen eller andre poster til at melde sig. Det er sjovt, udviklende, vigtigt og ikke nødvendigvis særlig omfattende at være (lidt mere) aktiv :slight_smile:

Spørgsmål besvares gerne af:

 • Janne Hjort (afgået formand – flyttet ud af kommunen 1/9)
 • Mikkel Abrahamsen (næstformand og altså fungerende formand siden 1/9)
 • Kristian Herdal Molbech (kasserer)

Opstillingsgrundlaget skal blot indeholde jeres navn, gerne et billede og nogle linjer om, hvad I stiller op til og hvorfor. Der er INGEN formkrav. Send opstillingsgrundlaget senest mandag den 14. oktober på en mail til helsingoer@alternativet.dk

Vi glæder os til et godt fremmøde og en spændende aften

Janne, Mikkel og Kristian

Alternativet Helsingørs vedtægter efter 27. april 2019.pdf (200.7 KB)