Årsmøde 2019 i Lokalforeningen Næstved

Kære medlemmer m.fl.

Hermed indkaldelse til lokalforeningens årsmøde for 2019

Årsmødet afholdes mandag d. 25. februar 2019

med følgende foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for “Alternativet Næstved”
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmådet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse.
Alle forslag, samt endelig dagsorden og sted for årsmødet, udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

Fik vist lavet en fejl i linket til referatet fra sidste medlemsmøde, håber det korrekte er her

Grønne hilsner

p.b.v. Jan