Årsmøde 2019 i Lokalforening Helsingør - udsendelse med bilag

Kære medlem,

Her kommer den anden udsendelse i forbindelse med vores årsmøde den 11. november kl 19.00 i Salen på Espergærde Bibliotek.

Der er ikke kommet nogle forslag til beslutning, hvorfor dagsorden ser sådan ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor (er)
  7. Eventuelt

Der er kommet 6 rettidige opstillingsgrundlag til bestyrelsen, som jf. vedtægterne består af mellem 3 og 5 personer.

Opstillingsgrundlagene er vedhæftet. Desuden er de klippet ind nedenfor, fordi der har været problemer med at åbne vedhæftede dokumenter i Dialog.

Husk at vi starter aftenen med besøg af Rasmus Nordqvist, som vil holde oplæg om aktuelle klimaemner i dansk politik – herunder ”hvad sker der på Christiansborg med reduktionsmålet på 70%”.

Vi glæder os til at se jer!
Janne, Mikkel og Kristian :green_heart::grinning:

Opstillingsgrundlag til bestyrelsen.docx (18.5 KB)

BILAG TIL PUNKT 5 - VALG TIL BESTYRELSEN

Morten Greve

Hej Alt.

Jeg hedder Morten Hvidberg Greve - var med til at få Alternativet opstillet og valgt ind i sin tid og var frivillig i kommunikationsgruppen for Nordsjælland op til valget.
Jeg er 51, far til 4 - og lykkeligt gift med min kone Lotus og er bosiddende i Hornbæk. Jeg er Projekt-og Programleder hos NNIT til dagligt.
Jeg elsker at skrive, spille og lytte til musik og sanse naturen. Er glad morgenhavbader.

Grunden til at jeg gerne vil stille op til bestyrelsen er at jeg gerne vil bibringe mere af det som jeg selv har savnet i Alternativets profil og kommunikation når Alternativet ses udefra.

Med der mener jeg at jeg vil arbejde for at Alternativet står både som det grønneste alternativ, med de bedste ideer, det sundeste livssyn og så alligevel med en tilgang som gør at vælgere og borgere kan se sig selv rummet i den førte politik. En mulighed for at omlægge vores livsstil med alle de dilemmaer det indebærer uden at virke for hellige og dermed blive opfatttet som religiøse.
At anerkende at en samfundsmæssig transformation indebærer at vi bør italesætte en transformations vilkår. At skabe en debat hvor vælgerne føler sig tilpas og er med til at bede om vejledning på de planer og ideer og de veje som passer dem.

Endelig synes jeg at livet er vigtigt at leve og at det er vigtigt at have det sjovt på rejsen. Glæder mig til samarbejdet.

Jeg håber at komme i betragtning.

Mvh

Morten

Helene Liliendahl Brydensholt

Jeg ønsker at stille op til Alternativet Helsingørs bestyrelse, da jeg herigennem håber, at jeg kan være med til at styrke Alternativets position og politiske indflydelse i kommunen.

Jeg er netop flyttet til Helsingør fra Valby, København. I København var jeg – indtil jeg flyttede fra byen - repræsentant for Alternativet i Valby Lokaludvalg. En lokalpolitisk enhed, der har til formål at rådgive politikerne på rådhuset om lokale forhold (via høringssvar), samt at formidle kommunale beslutninger videre til de lokale borgere. I den forbindelse var jeg også aktiv i Alternativet Valbys bestyrelse.

De politiske mærkesager, som jeg er særligt optaget af, har stort set alle en eller anden relation til klima- og miljøpolitik. Professionelt er jeg salgs- og kommunikationschef i en dansk designvirksomhed, der laver økologisk dametøj. Her er jeg blevet slemt arbejdskadet gennem årene, forstået på den måde, at når man først har fået indsigt i mode- og tøjindustriens grumme bagside, så er det svært bare at lade stå til. Og sådan er det jo desværre med de fleste industrier. Så det vil jeg gerne være med til at lave om på gennem demokratiske processer og via mit medlemskab i Alternativet.

Jeg er allerede blevet rigtig glad for at bo i Helsingør, og det er min plan, at det er her jeg skal bo med min familie i rigtig mange år. Derfor glæder jeg mig også til at fortsætte mit politiske arbejde heroppe, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde alle jer andre alternativister!

De bedste hilsner

Helene Liliendahl Brydensholt

Ditte Kanstrup

Jeg stiller hermed mit kandidatur til rådighed til bestyrelsesarbejdet i Alternativets lokalafdeling i Helsingør.

Jeg er kvinde, 59 år, opvokset i Espergærde og efter 26 år i København flyttede jeg hjem igen i 2014, hvor jeg bosatte mig i Gurre.

I mit daglige professionelle virke er jeg teaterproducent, jeg har startet Teater Mungo Park i Allerød i 1992 og er stadig en del af bestyrelsen der.

I bestyrelsen for Alternativet Helsingør, vil jeg arbejder for at skabe en lokalafdeling som afspejler Alternativets manifest, herunder arbejder for at vi med nysgerrighed medvirker til at udvikle vores lokalsamfund, medvirke til at lokalafdelingen fungerer med fuld gennemsigtighed og i sin struktur inddrager medlemmerne, ud fra det princip at ”flere ved mere”.

Det er vigtigt at vi som parti markerer os lokalt med bl.a. høringssvar, debatter og åbne medlemsarrangementer, og også her er det vigtig at ”flere ved mere” og at vi får skabt en struktur lokalt, hvor alle medlemmers ekspertise kommer i spil. Det er jeg sikker på vil medvirke til at styrke Alternativet Helsingør op til kommunalvalget i 2021.

Jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen i Helsingør Lokalafdeling, har siddet i læringsudvalg nedsat af Hovedbestyrelsen – et udvalg der har arbejdet med Alternativets opstillingsprincippet og som udsendte en rapport om det i foråret 2019.

I forbindelse med seneste valgkamp, var jeg aktiv i den overordnede valgorganisation og i Christian Polls kampagneteam.

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle og uddybe min motivation :blush:

Kærlig hilsen

Ditte Kanstrup

Bina Seff

Kære medlem

Jeg hedder Bina Aylen Seff, og jeg vil gerne stille mig til rådighed for bestyrelsesarbejdet i Alternativets lokalforening, Helsingør. Jeg har to børn, som jeg elsker højt, er uddannet lærer og har et diplom i Montessoripædagogik.

Jeg har været medlem af Alternativet siden februar 2015, og var med til at samle de sidste vælgererklæringer. I april samme år tog jeg initiativet til at danne denne lokalforening, hvor jeg tidligere har været bestyrelsesmedlem. Jeg har også organisatorisk erfaring fra kredsbestyrelsen og min tid i Greenpeace.

Gennem årene har jeg været folketingskandidat to gange (i foregående valgperiode var jeg Christian Polls førstesuppleant) og byrådskandidat én gang. Jeg har bl.a. været med til at udvikle Alternativets landbrugs-, skole- og ældrepolitik, siddet i forskellige udvalg, arrangeret medlemsmøder om ny politik og kommunalvalg, og er stadigvæk - på fjerde år - medlem af Politisk Forum (det forum, hvor ny politik vedtages). Senest er vi nogle medlemmer, der har fundet sammen om at udvikle en demokratireform via politiske laboratorier.

Jeg vil arbejde for åbne og inspirerende møder, mere aktivisme og en farverig tilgang til det politiske arbejde, hvor vi får nogle flere medlemmer i spil, som bidrager til en ny politik med lige netop det, som den enkelte person har at byde ind med. Det kan være vidensdeling, læserbreve, events, familieture, opslag på de sociale medier, konkrete forslag til medlemmer i byrådets udvalg mm.

Alternativets Politiske Forum har netop, i en proces med inddragelse af alle interesserede, vedtaget nogle nye sigtepunkter, som skal integreres i det lokalpolitiske arbejde. Det vil jeg meget gerne være med til at udvikle sammen med medlemmerne.

Vi nærmer os det næste kommunalvalg, og det er vigtigt, at Alternativet kan ses og mærkes i den lokale virkelighed, og at vi finder nogle gode kandidater.

Jeg deltager af og til i byrådsmøder, skriver høringssvar, taler med byrådspolitikere mm, men det er sjovere, hvis vi er flere, der gør det sammen, og at der også er plads til at hygge sig.

Vi skal i vores egen praksis arbejde med både menneske og natur i balance.

Vores værdier, humor, ydmyghed, gennemsigtighed, generøsitet, empati og mod skal sammen med debatdogmer og manifest danne rammen om samarbejdet og dialogen - internt og eksternt.

Flere flytter mere, og meningsfulde fællesskaber kan forandre verden.

Kærlig hilsen

Bina Seff

Eva Böcher Lassen

Jeg vælger, at stille mit kandidatur til rådighed til bestyrelsen i Alternativet Helsingør lokalafdeling.

Mit navn er Eva, jeg er 46 år. Jeg er mor til en søn på 13 år. Jeg er opvokset flere steder. Jeg startede min skolegang på Mørdrupskolen i Espergærde. Derefter rykkede min familie til Grønland, her tilbragte jeg de næste fem år. Da jeg blev mor, valgte jeg at rykke tilbage til Helsingør. Min søn og jeg bor nu i Gurre.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og arbejder i øjeblikket på Borupgårdskolen, som indskolingslærer. Jeg har tidligere arbejdet med anbragte børn samt specialområdet. Jeg er vild med, at arbejde med mennesker.

Bliver jeg en del af den nye bestyrelse, vil jeg arbejder for at Alternativet bliver synligt lokalt. Jeg tror på Alternativets, som politiske projekt og mener at vores samfund i den grad har brug for at skifte retning.

Jeg har tidligere siddet i Alternativets Helsingørs lokalafdeling, Nordsjællandskredsbestyrelse, Politisk forum samt hovedbestyrelse. Jeg vælger nu, at sætte mit fokus på lokalpolitik, da det er her i nærmiljøet, vi virkelig kan rykke noget.

Jeg glæder mig til møde jer.

Venlig Hilsen

Eva Böcher Lassen

Kristian Herdal Molbech

Kære medlem,

Helsingør Kommune er hverken særlig grøn eller særlig frisindet. Så Alternativet har masser af muligheder for at “eje” den stemme i kommunen. Det vil jeg - fortsat - gerne arbejde for.

Jeg har siddet i bestyrelsen de sidste 2 år og genopstiller altså. I de to år har vi arbejdet på afslutningen af kommunalvalget 2017, at puste liv i organisationen efter valget samt forberedelse og gennemførsel af folketingsvalg 2019. Det har været udfordrende og rigtig spændende.

Jeg har blandt andet lært, at det er lettere at trække folk til events med fede temaer og gode oplægsholdere end til det mere traditionelle foreningsarbejde. Derfor har det nogle gange også været et lidt ensomt hverv.

Jeg håber på en stærk, uhomogen bestyrelse med 5 medlemmer. Og jeg vil arbejde for at involvere mange flere end bestyrelsesmedlemmerne i både det interne og det eksterne foreningsarbejde. På en alternativ måde.

På den mere personlige side er jeg 48 år, gift med Julie, som jeg blandt andet har tre børn, hunden Uffe og en elbil med. Vi bor i Espergærde og jeg arbejder med læring og udvikling på Forsikringsakademiet.

Jeg håber på din opbakning - både til Årsmødet, men også af og til bagefter i vores fælles arbejde for et meget grønnere, friere og federe Helsingør.

Kærlige hilsner

Kristian Herdal Molbech