Årsmøde 2019 - dagsorden

Kære medlem i Svendborg Kommune.

Hermed endelig dagsorden for årsmødet som tidligere varslet:

       Årsmøde 2019

søndag d. 29. september kl 14-16, Færgevej 13, Svendborg

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere og referent

 2. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

 3. Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse (bilag 1)

 4. Behandling af (fremsendte) forslag fra medlemmerne

   • Bestyrelsen foreslår: Vedtægtsændring vedr § 10,1 om valg af bestyrelse (bilag 2)
   • Bestyrelsen foreslår:Vedtægtsændring § 10,10 om forretningsorden (bilag 2)
 1. Valg til bestyrelsen og suppleanter: Bente Kjær, Erik Stent, Jonas Borch og Morten Møller stiller op. Supplerende opstilling kan godkendes af mødedeltagerne.

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Frede Guldholt.

 3. Eventuelt

  1. Orientering om byrådsarbejdet v Karl Magnus Bidstrup
  1. Oprettelse af lokaltpolitisk forum. (bilag 3)
  1. Lokal/regionalpolitisk aktivitet i øvrigt.

Desværre tillader mailsystemet IKKE vedhæftede filer, men hvis du ønsker bilagene tilsendt inden mødet, kan du kontakte stent@mail.tele.dk.

Med venlig hilsen
Erik Stent Pedersen
formand