Årsmøde 2018

Kære medlem

Der indkaldes hermed til ordinært årsmøde i Alternativet Aalborg

søndag den 18. marts 2018 kl. 14.00-17.00 i partilokalet, Vesterbro 57, Aalborg

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af eventuelle forslag

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg til forperson

  8. Valg til revisor(er)

  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før årsmødet.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før årsmødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Forslag og opstillingsgrundlag sendes til: aalborg@alternativet.dk

Alle forslag samt kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før årsmødet.

:green_heart: Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os på lokalforeningens e-mail: aalborg@alternativet.dk, eller Anne-Marie på amgertsen1@gmail.com / mobil 25 11 49 84 :green_heart:

Vi håber at se rigtig mange til årsmødet. Tilmelding vil være en rigtig god idé, så vi sikrer at der er tilstrækkeligt kage…

Brug enten Facebook (se link nedenfor), eller skriv til aalborg@alternativet.dk

Kærlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding via Facebook: