Årsmøde 2018 - 14. april på Halkær Kro - Tilmelding, opstillingsgrundlag, regnskab, dagsorden, m.m

Kære nordjyske alternativister

Den 14. april afholder vi vores årsmøde, endnu en gang på Halkær Kro. Vi starter med at mødes på parkeringspladsen med passende udetøj kl 13.00, hvorefter vi samler affald i området på initiativ fra Alternativet Aalborg.

Vi opfordrer til at man organiserer samkørsel via vores debatforum - Alternativet Nordjylland på Facebook. Bruger du ikke Facebook, men har behov for kørsel, eller har plads til andre, så skriv til storkreds.nordjylland@alternativet.dk.

Årsmødet starter klokken 14 og slutter klokken 18. hvorefter der vil være aftensmad og hygge til klokken 20.

Det koster ikke noget at deltage i årsmødet, men da Halkær kros eneste indtægt er forplejningen (kaffe/te, kage og aftensmad), beder vi om 165 kroner pr deltager.

Skulle det udfordre dit månedsbudget for meget, kan du ansøge om fritagelse for betaling på storkreds.nordjylland@alternativet.dk. Har du derimod økonomisk overskud og lyst til at give lidt ekstra, er donationer altid velkomne, også selvom du ikke har mulighed for at deltage. Se betalingsinfo i tilmeldingsformular.

Tilmeld dig årsmødet her.


Følgende opstillingsgrundlag til storkredsbestyrelsen er modtaget:

Forperson: Jens Harder Larsen

Bestyrelsen: Nadia Flyvholm Bak, Peter van Hauen, Anne-Dorrit Harris, Bente Holm Villadsen, Jens Harder Larsen, og Anne-Marie Gertsen.

Årsmødeforsamlingen vil blive anmodet om at tillade deltagende valgbare medlemmer at opstille spontant. Vores mål er et bestyrelsesmedlem mere, samt 3 suppleanter.

Udover bestyrelsen, genopstiller Jørgen Petersen til konfliktmæglerrådet og Asger Nielsen som revisor (bilagssagkyndig).

Regnskabet for 2017, er godkendt af nuværende bestyrelse, samt revisor.


Dagsorden - Årsmøde 2018 - 14. april fra kl. 14-18 på Halkær Kro

1 - Registrering og udlevering af materiale
2 - Velkomst, check-in og fællessang
3 - Valg af dirigent, stemmetællere og referent
4 - Bestyrelsens beretning for storkredsen
5 - Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

	PAUSE + Fællessang

6 - Rapportering fra Politisk Forum og Konfliktmæglingsråd.
7 - Indkomne forslag fra medlemmerne
8 - Valg til forperson
9 - Valg til bestyrelsen
10 - Valg af revisorer
11 - Valg af konfliktmægler
12 - Eventuelt

	PAUSE

13 - Politisk Salon ved MF Torsten Gejl


Vi håber at se rigtigt mange af jer,

Grøn hilsen

Storkredsbestyrelsen for Alternativet Nordjylland