Årsmøde 2017 samt opstillingsmøde i din lokalforening - kom og deltag

Kære Alternativist i Ringsted kommune

Hermed indkaldes du til vores Årsmøde 2017, samt til Opstillingsmøde, hvor der skal vælges kandidater til kommunalvalget, samt evt indstilles folketingskandidater til opstilling i Storkreds Sjælland.

Formålet med denne mail er at sikre, at møderne er tilnærmelsesvist rettidigt indkaldt, og at de praktiske detaljer er meldt ud. Mere information om mødernes indhold følger.

Møderne afholdes i forlængelse af hinanden onsdag den 15/3 2017 kl 19-22.

Det foregår på

Cafe Skema
Nørregade 2
4100 Ringsted

Aftenens forløb bliver ca:

19.00 Velkomst ved bestyrelsen
19.10 Politisk gæstetaler (vi satser på et Folketingsmedlem).
19.40 Årsmøde - dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges mindst 5 personer samt evt
  suppleanter.
 7. Valg af revisor(er)
 8. Eventuelt

20.40: Pause

20.50 Opstillingsmøde - dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Gennemgang af procedurerne for opstilling
 3. Præsentation af potentielle kandidater til kommunalvalget
 4. Beslutning om opstilling til kommunalvalget
 5. Præsentation af potentielle folketingskandidater
 6. Beslutning om indstilling af folketingskandidater

Forventet sluttid senest kl. 22.00

Bemærk:

Personer der ønsker at stille op som kandidat, bestyrelsesmedlem eller revisor, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag, dvs senest 22. februar.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse, dvs senest 15. februar 2017.

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Venlige og grønne hilsner,
Bestyrelsen i lokalforeningen Alternativet Ringsted.

Flere har bemærket, at 2/2 var i går, og altså med minus en dags varsel i stedet for de 6 uger der kræves i vedtægterne. Den korrekte dato er 15/3, stadig kl 19-22 på Skema. Vi arbejder på at få en mail ud med korrektionen.