Årsmøde 20/3 2019

Der er ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet så her følger den endelige dagsorden.

Årsmøde i Alternativet i Gribskov
20. marts kl. 19:30-21:30 i BLIK i Græsted (Biblioteket)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere og referent(er).

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen v/formand Thorbjørn Lau Christensen.
  Den skriftlige beretning er vedlagt.

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Mogens Lebeda.
  Regnskab er vedlagt.

 5. Der er ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet.

 6. Valg af forperson.
  Thorbjørn Lau Christensen er villig til genvalg.

 7. Valg til bestyrelsen. Mindst 4 og op til 6 i bestyrelsen udover formanden.
  Mogens Lebeda er villig til genvalg
  Jens-Christian Bay Rasmussen er villig til genvalg
  Leif Andersen er villig til genvalg

 8. Valg af revisor (er)

 9. Eventuelt

Opstilling til valg som formand, bestyrelse og revisor kan ske på mødet. Hvis du vil stille op, men ikke kan deltage i mødet, giver du et skriftligt tilsagn til en, der deltager på mødet.

Da vi byder på en forfriskning beder vi om tilmelding på alleos. Har man glemt at tilmelde sig, er man stadig meget velkommen.

KH
Thorbjørn
Regnskab 2018 Gribskov Å.pdf (128.4 KB)

Beretning 2019.pdf (103.8 KB)