ÅRSHJUL FOR ALTERNATIVET RUDERSDAL marts 2018

ÅRSHJUL FOR ALTERNATIVET RUDERSDAL marts 2018

Januar
9. Bestyrelsesmøde
27. POFO
30. Medlemsmøde: Grøn Omstilling

Februar
6. Bestyrelsesmøde
8. Åbent møde Nordsjælland
22. Kandidatudvalgsmøde Nordsjælland
27. Bestyrelsesmøde

Marts
3. Sidste frist for kandidataspiranter
5. Haver til Maver-projektet præsenteres for Præstegårdshavekredsen
8. Åbent møde Nordsjælland
10. POFO
14. Møde Grøn omstilling
14. Kandidatudvalgsmøde Nordsjælland
15. Borgerlønskonference
15. Haver til Maver, inspirationsdag på Krogerup
20. Bestyrelsesmøde
21. Kredsbestyrelsesmøde
22. Kandidatudvalgsmøde med aspiranter
22. Haver til Maver, opstartsdag på Krogerup

April
7. Møde Vild natur – vilde haver
10. Ny politisk Kultur – Folkemødedag
10. Møde Grøn omstilling
10-20 Møde om folkemødet m. konservative og–
14. Opstillingsmøde folketingsmøde med valg til POFO, krisemægler og ombudsmand
24. Bestyrelsesmøde

Maj
5-6. Alternativets årsmøde
29. Bestyrelsesmøde

Juni
5. Grundlovsdag! Samtaler der bevæger?
11. Folkekøkken – Alternativer Rudersdal arrangerer
14-17. Folkemøde på Bornholm
26. Bestyrelsesmøde?

Juli

August-oktober

  • Københavnertur?

August
28. Bestyrelsesmøde

September

  1. Rudersdal Folkemødedag
  2. Årsmøde
  3. Konstituerende bestyrelsesmøde

Oktober
30. bestyrelsesmøde

November
27. Bestyrelsesmøde

December
18. kl. 16.30. Bestyrelsesmøde og juleafslutning