Årsberetning til Årsmødet den 9.4.2018

Skriftlig beretning til årsmødet i Alternativet Syddjurs. april 2018

Det har været et forrygende år. Arbejdsomt, spændende, udfordrende. Og så er jeg taknemmelig over at have mødt så mange dejlige mennesker her i Syddjurs. Og det siger jeg vel at mærke som en vigtig del af beretningen - for Alternativet er mere end et politisk parti. Alternativet er mere end grøn omstilling. Alternativet er mere end konkret politik. Alternativet er værdier. Menneskelige værdier. Alternativet er en drøm om et samfund i balance. Alternativet er en måde at udvikle fremtidens samfund. Og vi er en del af det. Også med vores personlige møder.

2017-18.
Hovedpunkterne i det forløbne år er:
at det lykkedes at stifte en lokalforening i maj 2017
at det lykkedes at udvikle et lokalpolitisk program
at det lykkedes at opstille tre kandidater til KV-17
at det lykkedes at få valgt Mette ind i byrådet
at vi nu er 115 medlemmer, hvoraf ca. 12 - 18 er aktive.
og at vi i Syddjurs har to kandidater til det kommende Folketingsvalg

Jeg synes det er flot, at vi er så mange, og at vi en nået så langt.

Lige nu er situationen

  • at Mette er en del af et rødt-grønt flertal bag Ole Bollesen
  • at vi arbejder for at implementere bæredygtighedssekretariatet i kommunen
  • at vi er ved at udvikle netværket omkring Mettes arbejde i byrådet
  • at vi er en ret stor flok af interesserede frivillige
  • at vi skal finde frem til, hvordan vi som parti vil profilere os fremover i byrådet:
    • hvilke mærkesager vil vi pege på - og forberede
    • hvordan kan vi føre dem frem. Vi er nybyggere.

Vi er nok en af de kommuner, hvor Alternativet står stærkest i forhold til at kunne påvirke den politiske udvikling. Vi er en del af et politisk flertal - med et vigtigt mandat. Det er dér, vi står og du kan være med til at gøre en forskel i Syddjurs, en forskel, der kan række ud over kommunegrænsen.

Jeg har for få dage siden deltaget i et “cirkelmøde” i cyberspace med Hovedbestyrelsens forperson Nilas, næstforperson Tina og kasserer Tobias. Her gentog jeg behovet for en fælles platform for lokalforeningerne:
Et forum til vidensdeling og udvikling af arbejdsdeling, et bibliotek med politiske forslag, og med en ansat i partiets landssekretariat til at stå for udviklingen. Hun er nu blevet ansat (Majken Mac) og jeg har kontakt med hende om, hvad det er, vi ønsker, og hvordan det kan gøres. Vi er på vej.

Perspektiverne for dette er både KV21, men også løbende: at vi er 15 lokalforeninger, der alle er i gang med at opfinde den dybe tallerken: hvordan vi bedst fremmer den politiske proces, når vi har et byrådsmedlem. Der skal skabes netværk, klynger, synergi. Erfaringer skal samlet op og gøres nyttige.

Bevægelsen Alternativet
Påskelørdag var jeg til marked i Mols Fødevareselskab. Her mødte jeg medlemmer og andre dejlige mennesker. Vi snakkede om alt fra politik til sansepuder for børn, mens vi fik pandekager og en kop the eller kaffe.
Mer af den slags, tak.

Åbne arrangementer kan slås op i vores fb-gruppe og annonceres via medlemsbrev eller en mailing-liste til initiativgruppen. Vi skal tænke mere i den slags arrangementer.

Det næste er søndag den 22. april kl. 10: “Alternativet Syddjurs tager skraldet”.
Her giver vi naturen en hånd ved at indsamle affald ved Lumskebugten, og samtidig vil vil vi diskutere, hvad den nye affaldsplan for Norddjurs og Syddjurs kommune skal indeholde.
Efter affaldsindsamlingen byder Mette på varm suppe og socialt samvær.

Organiseringen, vagtskifte, nye tider:
Siden januar er det blevet klart at jeg er nødt til at trække mig som forperson.
Mit helbred fortæller det, ikke alvorligt, men præcist. Det er vigtigt, at jeg foretager de rigtige valg, og dette er et af dem.

Men der er også et større perspektiv i det: Jeg har gjort positionen som forperson til en gammeldags rolle i en topstyret forening. Det skal vi gøre op med.

Jeg begyndte at træde ud af den rolle med skabelsen af initiativgruppen i januar: Her skulle
arbejde og ansvar fordeles på en ny måde. Og den udvikling blev der taget hul på ved et møde den 13. marts i ini-gruppen. Dér var der luft under vingerne. Og jeg blev endda overhalet, da Sarah fremlagde Århus-Modellen som en ny og flad organisationsmodel.

Og præcis dér står vi lige nu: foran at ny-organisere os. jeg tror på en spændende udvikling - og den trækker jeg mig ikke fra. Det bliver bare som medlem af en passende arbejdsgruppe og ikke som medlem af bestyrelsen. Jeg skal have en mere fri rolle.

Økonomi
jeg vil gerne kommentere, at bestyrelsen møder frem med et pænt underskud på regnskabet. Jeg nævner det her af en eneste grund: Den samlede bestyrelse står bag de valg og prioriteringer, vi foretog i forbindelse med valgkampagnen. Det kunne ikke være anderledes inden for de rammer og tidsfrister, vi arbejdede med. Og gælden vil være ude af verden i løbet af 2019.

Afrunding
Det er vemodigt at sige farvel, og det mærker jeg lige nu.
Jeg siger farvel til et spændende samarbejde, der har varet siden januar 2017. Og selv om jeg fortsat er med i en spændende proces, kan jeg mærke, at det er et vigtigt skifte for mig. Det er som om det er mit barn, jeg giver slip på, vel vidende at vi er mange, der har været med hele vejen, og som fortsat er her.
Tak til I tre byrådskandidater for det tætte parløb, vi havde i efteråret og i øvrigt.
Tak til I mange, der har været med undervejs. Og
Ttak til alle jer, der står der nu, på hver sin måde.

Jørgen

Afgående forperson