Årsberetning for Alternativet Fanø 2019-2020 (fra juni til juni)

ved Lene Kaltwasser, forperson, juni 2020

Endnu et år er gået i vores lokalforening. Juni 2019 - juni 2020 har været roligere end juni 2018 - juni 2019, fordi alt ikke er helt nyt mere. Vi har afholdt vores månedlige sparringsmøder med vores byrådsmedlem, indtil coronaen lukkede ned for alt 11. marts. Disse sparringsmøder er til for at vende den aktuelle lokalpolitiske dagsorden og enes om vores standpunkter i sagerne, inden byrådsmedlemmet går til møde i Økonomi- og Planudvalget. Vi har derudover afholdt bestyrelsesmøder hver tredje måned samt kvartalsvise politikmøder, der er åbne for alle, der er interesseret i Alternativets arbejde.

Vi mødtes til julehygge i Galleri Konsulen, og vi har holdt Tøjbyttedag i Strien forsamlingshus med veganske cafévarer, god stemning og tilfredse gæster. Efter en masse tøj var byttet, var vi 5-6 stykker der blev og dansede livsdans i det smukke Kongeværelse i nogle timer.

Alternativets arbejde lokalt

I Byrådet arbejdes der efter en 4-årsplan med en række temaer, bl.a. en borgerinvolveringsstrategi, som dog desværre er blevet forsinket ift. tidsplanen. 2019-2020 har været præget af forhindringer, der er kommet ’ind fra siden’. På socialområdet har dårlig sagsbehandling i nogle børnesager fyldt rigtig meget – i det daglige arbejde og i pressen. Corona har hele året sat alting i stå, og samtidig har det vist sig, at forudsætningerne for budgettet for 2020 ikke holdt, og Byrådet har derfor været nødt til at bremse helt op og lave en genopretningsplan. Det har i de rammer ikke været let at skabe en masse udvikling og føre Alternativets politik ud i livet, og det synes vi selvsagt er beklageligt.

Tingene har dog ikke stået stille. På den positive side fungerer taxaordningen, som sidste år kostede mange kræfter, fint, og den kollektive trafik er også forbedret. Fanø har fået ny skoleleder med en spændende efterskolebaggrund, som snart har været i gang et år nu. Alternativet var med til at presse på, og således er skoledagen på Fanø blevet kortere, end skolereformen lagde op til. Det mener vi giver bedre trivsel. Projektet Lycium arbejder stille og roligt i sin udviklingsfase – et arkitektonisk naturformidlingsprojekt, som flertallet i Alternativet Fanø stiller sig positive for. Og så har Fanø det seneste år fået flere nye lejeboliger, og der er endnu flere på vej. Det var et udtrykt ønske i vores program fra kommunalvalget 2017, så denne udvikling er vi glade for. Vi har også arbejdet for at skabe en bilfri zone i Sønderho – det er desværre ikke lykkedes endnu, men der er taget nogle skridt, og vi håber det lykkes.

I lokalforeningen er vi optaget af, hvordan vi kan reducere biltrykket på Fanø. Mette Nørby Jensen, fra lokalforeningen, sidder i det politiske § 17.4-udvalg, der skal lave en bæredygtighedsplan, og hun har samtidig oprettet en facebookgruppe, der italesætter, på hvilke måder, dette kan lade sig gøre. Fx ved at opfordre turisterne til at lade bilen stå ved sommerhuset, når de er på øen. Holdningskampagner. Gøre leje af cykler endnu nemmere for besøgende, end det er pr. dags dato. Og hvordan kan vi få en el-bus på øen, der kører tit og er gratis? Der er mange faktorer at undersøge på transportområdet. Hvilke ting kan vi gøre nu – og hvilke skridt kan vi tage i retning af de ændringer, der kræver mere tid? En god proces er igangsat.

I dagligdagen arbejder vores Alternative borgmester også hele tiden for at stimulere og skubbe til den politiske kultur med mere inddragelse af borgerne og mere dialog og samarbejde på tværs. Det er fx gennem mere inddragelse af borgere i de politiske processer, fx i den årlige budgetlægning, i dialog med medarbejdere om nye samarbejdsmuligheder med andre aktører, og med flere dialogmøder med borgere og borgergrupper om de temaer, de er optaget af.

Workshops i Middelfart

Benjamin Strand Andersen, Ane Line Søndergaard og undertegnede fra lokalforeningens bestyrelse, rejste til Alternativets medlemsmøde i Middelfart en lørdag ultimo oktober. Det var skønt at se partifæller igen, Uffe Elbæk holdt som vanligt en rigtig god tale, og vi delte os op i workshops. Undertegnede var specielt begejstret for en workshop om ledelse, hvor vi deltog ca. 15 mennesker. Vi diskuterede begreberne ledelse, magt, legitimitet, ny politisk kultur, gennemsigtighed… og konkluderede, at der er behov for at disse defineres og formidles til alle Alternativets medlemmer, så vi kan få en fælles forståelse af de demokratiske processer vi som partimedlemmer samarbejder igennem.

Her i coronatiden har undertegnede deltaget i zoom-møde om samme tema sammen med bla. Kim Hjerrild, som var i min gruppe under workshoppen. En i det nye HR-team har videre fortalt at dette fokus er italesat centralt i det nye sekretariats arbejde med at styrke vores organisation. Så det lyder lovende.

Uroligheder i toppen

2020 blev året, hvor Alternativet valgte en ny politisk leder. I lokalforeningen mødtes vi til den digitale afstemning om, hvorvidt medlemmer uden for kredsen af folkevalgte, kunne blive leder af partiet. Noget der fik stort flertal.

Mette Nørby Jensen, Ane Line Søndergaard og undertegnede rejste til København og var med til valget 1. februar. Vi var også aktive under de 6 kandidaters tour forinden. Vi var bla. i Kolding og høre dem og fulgte med på livestreaming af debatterne andre steder i landet.

Valget faldt på Josephine Fock med meget stærkt mandat. Det blev en superdejlig fest med mange, meget glade alternativister i alle aldre og fra hele landet. Vi blev meget overraskede over at opdage, at Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist havde forladt festen, og næste morgen skrev en af de ansatte i partiet mærkelige ting på sin facebookvæg. Samme dag så også Alternativets første interne facebookgruppe dagens lys: “Alternativet 2.0 – dialog mellem medlemmerne”, som undertegnede var med til at stifte. I dagene og ugerne der fulgte, viste denne gruppe sig at blive et meget vigtigt kommunikationsværelse, hvor vi kunne bearbejde chok, vrede, skuffelse, vantro og sorg sammen. Historier fra Den Grønne Gang på Christiansborg blev vendt, og vi var mange der her opdagede sider ved organisationen, vi ikke anede noget som helst om.

Hovedbestyrelsen igangsatte en proces, for at høre dem der havde anklager imod Josephine Fock. Påstanden om, at hun havde rusket i en ordstyrer ved et årsmøde, blev hurtigt dementeret af personen, der skulle være blevet rusket i. Fra en troværdig kilde læste jeg, at påstanden om ruskeriet var dementeret over for journalisten i Information, inden vedkommende alligevel satte påstanden på tryk. Dagligt udkom nye artikler, radio- og tv-klip om, at Josephine Fock havde været uacceptabelt vred. Allermest aktiv i denne kampagne var den fyrede tidligere pressechef Magnus Haslebo.

I 2.0-gruppen på Facebook gennemanalyserede vi hvert eneste udspil internt, og folk der havde været til stede i de år, hvor konflikterne skete, belyste sagerne med yderligere detaljer – noget der hjalp os med at arbejdede os frem til fælles forståelse, og vi faldt efterhånden til ro. Særligt et interview med Uffe Elbæk i Zetland, hvor han udtalte at Alternativet for ham har været et elitistisk projekt, og at partiets slogan “Flere ved mere” ikke er noget han egentligt mener… Efter dette interview, begyndte mange i partiet/2.0-gruppen at tænke, at så var det jo faktisk godt, at han og hans tilhængerskare havde forladt vores parti. Os medlemmer i Alternativet mener faktisk alvorligt, at flere ved mere!

Det var for undertegnede enormt nervepirrende at vente på Hovedbestyrelsens beslutning 7. marts, om hvorvidt partiet stadig havde tillid til Josephine Fock. I perioden, hvor Hovedbestyrelsen interviewede personerne med de anklagende påstande, (heriblandt også Uffe Elbæk), gik både vores borgmester på Fanø og andre fra Alternativet ud i medierne og påpegede, at som parti er der ingen anden udvej, end at stå ved det demokratiske valg af ny politisk leder. Rigtig mange i Alternativet ville forlade partiet, hvis der fra Hovedbestyrelsens side blev krævet omvalg pga. løse påstande – endda først fremsat efter valget. Det ville blive opfattet som respektløst og et brud på alle demokratiske spilleregler.

Hovedbestyrelsen meldte ud lørdag 7. marts, at de stadig havde tillid til Josephine Fock. Folketingsgruppen meldte så samtidigt ud, at de ville komme med en udmelding mandag. Spørgsmål og teorier, om hvad de nu ville gøre, flød over i den interne facebookgruppe. Storkredse appellerede til, at de folkevalgte skulle støtte op om partiets valgte leder. Uffe Elbæk blev indkaldt til et møde med sin storkreds. Rasmus Nordqvist talte overhovedet ikke med sit bagland, og det gjorde Sikandar Siddique og Susanne Zimmer heller ikke.

Mandag meddelte Uffe Elbæk Alternativet – via en betalingsartikel i en avis – at de fire var trådt ud af Alternativet. Tilbage sad Alternativets femte folketingsmedlem, Torsten Gejl, som sagde, at han ikke kunne beslutte sin reaktion på det hele, uden først at snakke med sit bagland. Han ville komme med et svar torsdag 12. marts.

Corona melder sin ankomst – Alternativet rejser sig i baggrunden

Statsministerens melding om komplet nedlukning af Danmark pga. corona kom onsdag aften 11. marts. Så Torstens udmelding 12. marts fik ikke det mediefokus, den fortjente i offentligheden. Men os i Alternativet, og i 2.0-gruppen, blev totalt overlykkelige af lettelse, da Torsten sagde, at han bliver siddende, og at han var stolt og rørt over den store støtte og vilje til at knokle sammen med ham fremadrettet, som baglandet havde vist ham. Så 2020 er året, hvor Alternativet gik fra 5 folketingsmedlemmer til 1. “The last man standing”, som vi kalder ham.

Torsten Gejl og Josephine Fock er vores “arbejdsbrikker” nu, og de gør det rigtig godt. Sascha Faxe, en af de andre kandidater til ledervalget, er trådt ind som kommunikationsansvarlig i sekretariatet for en periode, da flere af vores tidligere ansatte meldte sig ud af partiet sammen med Uffe Elbæk. Alternativet er i gang med at kortlægge, hvordan vi kommer videre herfra. De 4 der gik, har taget en stor del af vores partipenge med sig. Sådan er reglerne ved sådanne hændelser. Det rammer Alternativets økonomi fra januar 2021.

Men vi har gjort det før, og vi gør det igen. Bygger op fra bunden uden økonomisk pondus. Partiets medlemmer melder sig stærkt på banen p.t. Der oprettes frivillig-teams til opgaver som fx produktion af socialt medie-indhold og planlægning af vores store møder. Fremtiden er lys for Alternativet. Vi skal nok formå at rejse os igen, styrket af den modgang, vi er kommet igennem sammen. Dette syn deler mange af os medlemmer i partiet. Vi har stadig landets bedste partiprogram at arbejde ud fra. Vores værdier og debatdogmer, de tre bundlinjer, visionen om ny politisk kultur og bæredygtig livsudvikling for natur og mennesker i balance… De står intakte, og dem vil vi fortsætte at kæmpe sammen for at realisere i dansk politik, både gennem arbejde i Folketinget og gennem at ændre vores egne vaner og handlinger, og samles i aktivistiske kampagner for grøn omstilling, retfærdig behandling af syge og ledige, ligeværdighed uafhængigt af køn, seksualitet, livssyn og hudfarver… og alt det andet vi står for.

Frem mod kommunalvalget

Tilbage til lokalforeningens konkrete virke her på Fanø, så holdt vi vores kvartalsvise politikudviklingsmøde 26. april med tryg afstand mellem hver deltager. Her tog vi fat i vores partiprogram fra kommunalvalget 2017 og startede en grundig evaluering af, hvad vi har nået af vores intentioner her halvvejs i byrådsperioden. Evalueringen fortsætter vi med til næste politikmøde i august. Arbejdet skal bruges til udvikling af vores partiprogram til kommunalvalget 2021.

At være et borgmesterparti

Foreløbige konklusioner er bl.a., at vi med borgmesterstolen har en anden slags indflydelse, end vi havde forestillet os, da vi gik på valg. Som borgmester repræsenterer man hele Byrådet og skal hele tiden forsøge at samle til gavn for Fanø, og man kan derfor i mindre grad frit markere sin egen partipolitiske dagsorden. Samtidig har vi ingen repræsentanter i de politiske fagudvalg (Børn/kultur, Erhverv/natur/teknik og Social/sundhed), hvor vi derfor ikke kan lave politiske markeringer. Borgmesteren sidder i Økonomi/plan udvalget og i Byrådet.

Til gengæld giver borgmesterposten os stor viden og indflydelse i det daglige arbejde i Fanø Kommune, og Sofie Valbjørn ’farver’ hele tiden dagsordenen med Alternative værdier som afsæt i en alternativ retning. Hun har altid den grønne dagsorden med sig, lytter, går i dialog og inddrager. Hun arbejder hele tiden med, at kommunen bliver så gennemsigtig som muligt. Hun bringer civilsamfundet frem i spil og kæmper for at Fanø bliver et stærkere fællesskab. Hun er god til at anerkende foreningslivet, iværksættere og andre, der ønsker at skabe og samarbejde til gavn for Fanø. Vi har med andre ord en strukturel indflydelse, som måske er svær at måle, men som er helt afgørende.

Og selvom borgmesteren ikke sidder i fagudvalgene, er hun selvfølgelig også med til at skabe konkrete politiske resultater, som nævnt tidligere, og vi kan sætte hak ved mange af vores politiske mærkesager i valgprogrammet. Allerede i konstitueringsaftalen fik Alternativet et markant fodaftryk, så flertallet er fælles om at arbejde for nogle af de dagsordener, vi i Alternativet deler. Der blev jo fx oprettet et § 17.4-udvalg til grøn omstilling, som både styrker en ny politisk kultur og sikrer den grønne dagsorden. Dette udvalg har indtil nu udarbejdet en energiplan for Fanø, og pt arbejder de med en bæredygtighedsplan. Vi i Alternativet er rigtig glade for, at politik på det grønne område har fået sit eget udvalg, og at udvalget arbejder aktivt inviterende i samarbejde med Fanøs borgere.

Færre medlemmer på Fanø

Medlemsmæssigt er vi blevet en mindre kreds, end vi var sidste år. 6 medlemmer har meldt sig ud af lokalforeningen af forskellige årsager. 2 pga. dramaet om valget af ny politisk leder. Nogle der tidligere var aktive og kom til møderne, er blevet passive medlemmer i år. Vi har opsøgt disse, drukket kaffe og talt om uenigheder. Men det har ikke hjulpet, ser det ud til. Måske bliver disse medlemmer aktive igen, det vil vise sig.

Vi har stadig den udfordring, at med en borgmesterstol i et byråd præget af spidse albuer mellem grøftegravende grupper, er vi nødt til at vise særlige hensyn, når vi udtaler os i offentligheden. Vi arbejder også stadig med, hvad det indebærer at være en del af Å-fællesskabet. Ikke alle anser det at være partimedlem, som noget der indebærer, at vi gerne har interne ophedede diskussioner, men at vi alligevel har en loyalitet til hinanden udadtil. At vi er på samme hold og bakker hinanden op offentligt. Nogle af vores medlemmer mener, at man skal være fri til i offentligheden at kritisere kommune og borgmester på skrift, så meget og så skrapt man lyster, uden at dette skal anses som problematisk for lokalforeningen.

Flertallet af os der er aktive i foreningen, har dog den holdning, at vores byrådsmedlem skal støttes og værnes om, fordi vedkommende er den, der i praksis udfører vores arbejde på den formelle kommunalpolitiske arena. Vi har den holdning, at lokalforeningens fornemste opgave er at støtte vores repræsentant i byrådet, så godt som vi overhovedet kan. På de måder som kun vedkommende kan fortælle os fra sin position, at der er behov for.

Denne uenighed kommer vi muligvis aldrig forbi. Og der er også plads til at være uenige i Alternativet Fanø. Vi tror ikke på enigheds-tvang. Dog forventer vi, at partimedlemmerne respekterer vores flertalsbeslutninger og ikke bevidst søger at modvirke disse i offentligheden. Vi vil fortsætte med at italesætte behovet for, at medlemmer viser partihensyn i sin skriftlige, offentlige debat, og at de tager afsæt i Alternativets værdier og debatdogmer i deres politiske kommunikation. Hvis denne italesættelse medfører, at nogle medlemmer melder sig ud eller bliver passive, så er det sådan det må være. Vi har en god bestyrelse, hvor debatkulturen er lyttende og konstruktiv. Lokalforeningen står derfor, i undertegnedes optik, et stærkere sted nu her ved årsmødet i 2020, end vi gjorde for et år siden, selv om vores medlemstal er blevet mindre.

Vi ser frem til at coronaens greb om foreningslivet skal løsne, så vi kan komme til årsmøde med Alternativet centralt. Og nationale medlemsmøder. Og også nemmere kan afholde vores egne møder og finde på alternative ting her lokalt. Vi mangler ikke gode idéer og intentioner.

Vi håber også meget, at vi snart kan fortsætte det arbejde, vi lige havde påbegyndt med Varde, Tønder og Esbjerg, om forberedelser til kommunalvalget 2021.

Til jer i Alternativet Fanøs bestyrelse, vores byrådsmedlem og vores øvrige medlemmer: Tak for et godt år nr. 2 sammen med jer. Mon ikke år nr. 3 bliver endnu bedre igen. Lad os satse på det. Håbet er lysegrønt, og Alternativets fundament af dogmer, værdier og partiprogram er meget stærkt.

Tak for opmærksomheden.
Kærlig hilsen
Lene Kaltwasser, forperson

1 Like