Årsberetning 2018-2019

27-10-2019

Årsberetning Alternativet Mariagerfjord 2018-2019

Det har på mange måder været et modsætningsfyldt år, hvor der på nogle områder er sket rigtig meget, og der på andre områder, har været lidt stilstand. På den store front, har vi haft både Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Selvom der ikke har været nogen direkte opstillede kandidater fra vores kommune, så har vi været så heldige at få Susanne Zimmer fra vores nabokommune i Rebild i folketinget, og det bliver rigtig spændende at følge Susannes arbejde de kommende år. Vi havde lidt startvanskeligheder med at få valgplakaterne hængt op, men det lykkedes heldigvis med lidt hjælp at få alle plakater både op og ned. Arbejdet i bestyrelsen har det
sidste års tid kørt på nedsat blus på grund af manglende mandskab og nedsatte kræfter.
På sidste årsmøde blev Melanie Simick, Birgitte Miehs, Søren Daugaard og Sabrina Bendtzen valgt til bestyrelsen. Vi konsulerede os efterfølgende med Melanie som kasserer, Birgitte som menigt bestyrelsesmedlem, Søren som næstforperson og Sabrina som forperson. Melanie har været på orlov fra bestyrelsen siden efteråret 2018. Bestyrelsen har dog været så heldige at få et nyt medlem Diana Dujardin, der har fungeret som suppleant for Melanie siden årsskiftet. Diana er sprunget direkte ind i foreningsarbejdet, og hjulpet med såvel stort som småt, og vi skylder hende en stor tak for hendes indsats. Antallet af medlemmer i kredsen er dags dato 37, hvilket betyder at
der desværre har været en tilbagegang på 17 medlemmer siden sidste årsmøde. Vi har så vidt muligt forsøgt at deltage i forskellige arrangementer og begivenheder i løbet af året herunder:

• Julefrokost (2018) på FUI LIN i Hobro. Julefrokosten var åben for alle medlemmer og et forsøg på at møde og hverve potentielle frivillige.
• Virksomhedsbesøg i Naturlig Beklædning i Bramslev Bakker i starten af 2019 i samarbejde med Susanne Zimmer og Ane Markers, der driver Naturlig Beklædning.
• Bestyrelsesmøde i Hadsund forud for valget, hvor vi fik besøg af de to folketingskandidater Susanne Zimmer og Camilla Bundgaard samt forperson i storkreds Nordjylland Bente Holm Villadsen.
• Sommerfest (2019) for bestyrelsen og medlemmer i Alternativet (MF) hos Birgitte Miehs.

Bestyrelsen ønsker at lokalafdelingens aktiviteter og synlighed skal styrkes fremadrettet. Da vi på nuværende tidspunkt kun er få frivillige, håber vi dog på medlemmernes forståelse for at bestyrelsesarbejdet også i den forestående periode vil foregå ud fra de ressourcer, der er til rådighed.

MVH Sabrina Bendtzen