Års- og opstillingsmødet den 19/3 - forslag til vedtægtsændring

Kære medlem

Dette forslag til en vedtægtsændring er indkommet for sent. Derfor skal du på mødet tage stilling til, om du kan acceptere, at forslaget bliver behandlet alligevel.

Ændringen vil indebære, at der skabes en større fleksibilitet, når kredsbestyrelsen skal sammensættes.

Kærlig hilsen
Bina Seff

Forslag til vedtægtsændringer for Storkreds Nordsjælland.pdf (30.2 KB)