Års-/ og opstillingsmøde

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vest!

Du indkaldes hermed til Års-/ og opstillingsmøde, som afholdes lørdag den 13. juni kl. 16.00-20.00 i ”Hjerterum”, Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg

Af hensyn til køøkenet, ville det være dejligt hvis du tilmeldte dig :wink:

Program:

16–17: Årsmøde

17-18 Opstillingsmøde

18-20 Fællesspisning

Kredsen dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Holstebro, Silkeborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern

Oven på en periode hvor Coronaen har stjålet det meste af den politiske dagsorden, er det ved at være tid til at trække i arbejdstøjet igen.
Vi har set hvordan vores samfund har været ramt økonomisk og socialt – Og nu her bliver vi opfordret til øget forbrug, for at lappe på sårene.
Følgerne af nedlukningen af vores samfund har vist at der skal tænkes ”Alternativt” for at sikre en bæredygtig fremtid!

Hvad er Kredsbestyrelsens opgave?
PT er vi hvad vi kan kalde en provisorisk bestyrelse, indtil der har været gennemført årsmøde.
Principielt er det lidt pudsigt at den eksisterende bestyrelse er fratrådt og har overladt ansvaret til os der har udtrykt interesse for at arbejde i kredsbestyrelsen – Men det er måske fint at os der har energi på opgaven, tog over.
Vi ser det som vores fornemste opgave at skabe samling og synergi i det politiske arbejde i kredsen – Ikke som styrende, men mere som koordinerende. Vi vil arbejde for åbenhed såvel lokalt som nationalt.

Er vi dem vi skal være?
Formelt er vi! Og vi er også en lille gruppe der umiddelbart fungerer godt sammen! Men… Vi synes det ville være optimalt at alle kommuner var repræsenteret i Kredsbestyrelsen. Gerne af bestyrelsesmedlemmer dér hvor vi har en fungerende lokalforening – Og ellers af kontaktpersoner der bare synes det kunne være spændende at være link til deres kommune.

Har du afklarende spørgsmål, input eller forslag så ring eller skriv endelig!

:green_heart: Vel mødt

Alternativet i Storkredsen Midt- og Vestjylland
mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk
Telefon: 24 25 95 57

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Godkendelse af forpersonens beretning
  Se bilag til årsmøde
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  Se bilag til årsmøde
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  a) Politisk Forum v. Stine Isaksen
  b) Dialogråd v. Brian Bruun
  c) Kandidatudvalg v. Lars Holstein
  d) Hovedbestyrelsen v. Louisa Bisgaard
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne – Der er pt ikke indkommet forslag fra medlemmer.
 7. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer (se bilag til årsmøde)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Der vælges 3-7 såfremt de foreslåede vedtægtsændringerne vedtages – ellers 5 -7 medlemmer. Derudover skal der vælges 2 suppleanter
 9. Valg til Politisk Forum. Der skal vælges et medlem og en suppleant til denne post. Herudover udpeges en person fra bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og suppleant: På valg er Dorthe Fløjgaard og Klaus Sorth Nielsen
 11. Eventuelt

Dagsorden for opstillingsmøde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referenter
 • Fastlæggelse af stemmeprocedure og valgperioder
 • Valg til dialogrådet – Brian Holm er kandidat
 • Valg til Hovedbestyrelsen – Thomas Vestergaard er kandidat
 • Valg til suppleant til Hovedbestyrelsen –
 • Godkendelse af folketingskandidater
  Der forelægger skriftligt opstillingsgrundlag fra følgende personer:
  1. Rasmus Foged, Århus
  2. Stine Isaksen, Viborg
  3. H.C. Molbech, Århus
  4. Andre?
 • Bestyrelsen indstiller at årsmødet overlader til kandidatudvalget i tæt dialog med kandidaterne til folketinget, finder den mest optimale måde at håndtere rammerne for opstilling.
 • Eventuelt

Bilag til årsmøde_2020.pdf (819.7 KB)

HCMolbech-kandidat2020 folketingsvalg.pdf (134.7 KB) Rasmus Foged opstillingsgrundlag folketingskandidat.pdf (106.2 KB) Opstillingsgrundlag_Stine Isaksen.pdf (222.1 KB)