Års- og opstillingsmøde samt valgoptakt den 12/9, 10:30 til 15:00, Kandidat til Dialogrådet

Kære medlemmer

Jeg håber, at I alle har det godt :slight_smile: :dolphin:

Alternativet afholdt i weekenden sit sommergruppemøde på Christiansborg med deltagelse af Josephine Fock og Torsten Gejl samt andre folke- og tillidsvalgte fra alle kredse - herunder Alternativets Unge. Det var to fantastiske dage, hvor vi fik talt meget om fremtidens valg, mærkesager, frihedsbegrebet og vores unikke stilling i dansk politik med en ambition om at skabe en balance mellem den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje. Derudover lanceredes den gode idé, at folkevalgte og kandidater kan have et ordførerskab. Mere om dette på landsmødet i slutningen af september :slight_smile:

Den 12. september afholder kredsen sit års- og opstillingsmøde (valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen, Politisk Forum og Dialogrådet) i Hillerød på Byskolen, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød. Vi mødes kl 10:30 for tjek ind, hyggesnak og en kope te eller kaffe (se i øvrigt forrige nyhedsbrev). Den tidligere udsendte tidsplan, er den, vi kommer til at styre efter.

Husk at tilmelde jer via storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk eller på Alleos.

Efter årsmødet og frokost går vi over til næste tema, som handler om, hvordan det er at være folkevalgt for Alternativet. Christian Poll - tidligere medlem af Folketinget, Ken Patrick Petersson - rådgiver for vores medlemmer af Region Hovedstaden, og Kenni Flink - medlem af byrådet i Albertslund fortæller om, hvordan det er at arbejde med vores politik i henholdsvis folketing, regionsråd og kommunalbestyrelse.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd,
  Hovedbestyrelse
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer af kredsbestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Et medlem i kredsen har meddelt sit kandidatur til Dialogrådet, og du finder hans opstillingsgrundlag herunder. Da vi ikke havde en kandidat til dette vigtige forum, har Hovedbestyrelsen givet os en dispensation fra en tidligere udmelding, som siger, at alle tidligere frister fra marts er gældende, da års- og opstillingsmødet alene er udskudt.

OpstgPH - Google Docs.pdf (31.5 KB)

Varmt velkomne :green_heart:

Kærlig hilsen
Bina Seff :cherry_blossom: :honeybee:
Forperson i kredsen