Års- og opstillingsmøde onsdag den 20. marts 2024

Alternativet Assens

Års- og opstillingsmøde

I år holder vi vores års- og opstillingsmøde onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00-21.00.
Det er tre dage senere end Storkreds Fyn holder deres årsmøde. Vi holder vores møde i
Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg.
Dagsorden til årsmødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af budget for 2024 og regnskab fra 2023
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  a. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 6. marts 2024
  b. Forslag skal mindst have to stillere.
 6. Valg:
  a. Valg af forperson (ønsker genvalg)
  b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (Anders Bech og Ole Kofod ønsker genvalg)
  Vi håber, at en eller to har lyst til at gå ind i bestyrelsen, da den aktuelt kun består af
  midaldrende mænd. Der er ikke meget arbejde, da vi samarbejder meget med
  storkredsen, men vi vil gerne være flere til at få og udføre ideer.
  c. Valg af to suppleanter.
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
  Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 6. marts 2024 til
  assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.
  Samme aften holder vi opstilllingsmøde for de medlemmer som ønsker at kandidere til
  byrådet. Indtil videre er det kun Ole Dupont Kofoed, der stiller op, men vi håber meget, der
  er flere der henvender sig på assens@alternativet.dk , så vores chancer for at komme i
  byrådet bliver større. Vi skal have et opstillingsgrundlag for eventuelle kandidater senest 3
  uger før mødets afholdelse, det vil sige den 28. februar 2024, så vi kan sende
  opstillingsgrundlaget ud til alle medlemmer senest onsdag den 6. marts 2024.

For at blive godkendt som kandidat, skal kandidaterne have mere end 50 % af de afgivne
stemmer, inklusive blanke stemmer til opstillingsmødet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet Assens

Hej A!
Mulighedernes hus? Hvad betyder det?
Kærlig hilsen
Gunhild, Alternativet…

Hej

Stedet hedder Mulighederne Hus. Andet er der ikke det :blush:

Med venlig hilsen
Forperson Andreas Vejby Johansen
Alternativet Assens

Hej Gunhild

Historien er meget kort, at min kone og jeg i 2011 købte det gamle rådhus i Glamsbjerg, fordi vi kunne se en masse muligheder i det, så det blev navnet. Og så var der også et venligt, lille stik til Assens kommune, som på det tidspunkt kaldte sig “Mulighedernes Land”.
Jeg håber, du har mulighed for at deltage den 20/3.

Mvh. Ole

1 Synes om