Års- og opstillingsmøde onsdag den 20. marts 2024 herunder opstillingsgrundlag

Års- og opstillingsmøde onsdag den 20. marts 2024 herunder opstillingsgrundlag

Som bekendt har vi års- og opstillingsmøde i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg den 20. marts fra kl. 19.00-21.00.

Siden vi sendte indkaldelsen ud vedrørende ovennævnte møde den 28. januar 2024, har Ole Dupont Kofod indsendt sit opstillingsgrundlag. Se nedenfor.

Vi har desværre ikke hørt fra nogen der vil sidde i bestyrelsen. Kandidater til bestyrelsen skulle have meddelt deres kandidatur senest den 6. marts 2024. Årsmødet kan dispensere fra dette.

I bestyrelsen vil vi gerne have tilmeldinger til års- og opstillingsmødet den 20. marts 2024 senest søndag den 17. marts. Hvis vil ikke får nogen tilmeldinger, holder vi mødet den 20. marts online. Den nuværende bestyrelse vil gerne fortsætte, så ingen vil blive presset til noget ved at komme, men vi vil gerne høre på ideer og ønsker og inddrager gerne flere i forskellige opgaver.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativet Assens

Opstillingsgrundlag for Ole Dupont Kofod

Jeg har været medlem af Alternativet siden august 2016 og været medlem af bestyrelsen

for Assens lokalforening en del år. Siden december 2020 har jeg været medlem af Fagråd

for grøn omstilling og efterfølgende kandidat til KV/RV21 og FV22 samt medlem af

storkreds- og hovedbestyrelse.

Politisk føler jeg mig godt hjemme i Alternativet. For det første kan jeg lide, at man

opererer med tre bundlinjer og at økonomien skal underordne sig menneskelige hensyn.

For det andet kan jeg identificere med Alternativets seks kerneværdier, ikke mindst

generøsitet, mod og humor. For det tredje oplever jeg, at medlemmerne (eller i hvert fald

dem, jeg er stødt på) praktiserer partiets værdier og debatdogmer og generelt leverer

sobre debatter på et højere fagligt niveau, end jeg er stødt på mange andre steder.

Som kandidat til og forhåbentligt kommende medlem af Assens Byråd vil jeg arbejde for:

 bedre infrastruktur i kommunen, særligt udvikling af kollektiv trafik*, cykeltransport

og delebiler,

 fremme af en kompetencekultur i kommunen – at sikre, at medarbejderne bliver

stadigt mere kompetente til deres arbejdsopgaver,

 bedre sagsbehandling – primært ved at lytte til medarbejdernes behov og prøve at

opfylde dem,

 arbejde for at Assens bliver en mere attraktiv kommune for børnefamilier gennem et

kvalificeret og forskelligartet pasnings- og skoletilbud,

 mindre sprøjtning af kommunale arealer, mere divers natur,

 få prioriteret kultur højere i alle aldersgrupper.

Derudover loyalt arbejde for de ønsker, Alternativets lokale medlemmer ønsker sat på

dagsordenen.

*i første omgang få forbedret betjeningen af kommunens jernbanestationer og

busknudepunkter

Ole Dupont Kofod

Glamsbjerg 28. februar 2024