Års- og opstillingsmøde i Storkreds Midt- og Vest

Kære medlem i Midt- & Vestjylland,
(Begivenheden opdateres løbende på AlleOs)

Vi indkalder hermed til vores årlige Årsmøde i storkredsen; til opstillingsmøde for storkredsen; samt til opstillingsmøde for kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, og Viborg.

Vi har i bestyrelsen i Storkreds Midt- & Vestjylland valgt at tilmelde os Alternativets fælles opstillingsmøde. Dette er et nyt initiativ for at samle os om Alternativets politiske projekt og de opgaver der er i forbindelse med de nævnte valg, hvor vi selvfølgelig skal have et Å på alle stemmelister. Efter en fælles indledning med de øvrige storkredse online deles vi i storkredse til konkrete kandidatpræsentationer og afstemninger.

Mødet foregår d. 17. marts 2024 kl. 11. Vi samles i Nordre Fælleshus på Nylandsvej 20, 8600 Silkeborg, kl. 10:30 med mødestart kl 11. Der vil være lidt let brunch, kaffe/the. Der vil også være mulighed for deltage on-line.
Vi slutter senest kl. 16.

Kandidater til regionsråd og folketingsvalg skal sende deres opstillingsgrundlag inden d. 18. februar til (storkreds.vestjylland@alternativet.dk) samt medlem af storkredsens kandidatudvalg Rasmus Rydahl (rasmusrydahlalternativet@gmail.com).

Kandidater til kommunalvalget i skal sende deres opstillingsgrundlag inden d. 25. februar til (storkreds.vestjylland@alternativet.dk) samt til kommuneansvarlig Rasmus Rydahl (rasmusrydahlalternativet@gmail.com).

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal sende deres opstillingsgrundlag inden d. 18. februar til (storkreds.vestjylland@alternativet.dk). Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.

Kandidater til at være delegeret til Hovedbestyrelsen (valgt for 2 år), medlem af Dialog Rådet, og medlem af Politisk Forum skal sende deres opstillingsgrundlag inden d. 18. februar til (storkreds.vestjylland@alternativet.dk).

Opstillingsgrundlag til politiske hverv skal indeholde:

Underskrevet kandidaterklæring: Generel Kandidaterklæring alle valg - delt på AlleOs - Google Documenten

Opstillingsgrundlag: Vejledning - Opstillingsgrundlag for politisk kandidat - delt på AlleOs - Google Documenten

Vi glæder os til at se dig til vores opstillings- og årsmøde.

Med venlig hilsen

Storkredsbestyrelsen
Midt- og Vestjylland