Års- og opstillingsmøde i Alternativet Tønder kommune d.3/4-21

Vi afholder års- og opstillingsmøde i Alternativet i Tønder kommune onsdag d.3. marts.

Den vil foregå online med mindre der åbnes op for fysiske møder igen. Hvis du har svært ved at være med online, så kontakt os, så finde vi ud af, hvordan du ellers kan deltage.

Tilmelding skal ske via vores begivenhed her på AlleOs eller på mailen toender@alternativet.dk

Hvis mødet er online vil vi komme med en beskrivelse af hvordan du kan deltage digitalt hjemmefra.

Dagsorden for aftenen:

1) Valg af dirigent
2) Valg af online stemmetællere og referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Stillingtagen til kandidater til kommunalvalget den 16. november.
5) Valg af kandidater til KV21
6) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
7) Behandling af forslag fra medlemmerne (forslag skal sendes til toender@alternativet.dk
senest d. 25.2.)
8) Forslag til vedtægtsændringer
9) Valg til bestyrelsen
10)Valg af revisor
11) Eventuelt

Hvis du ønsker at stille op som kandidat for Alternativet i Tønder kommune, skal du sende et opstillingsgrundlag senest 14 dage før mødet, dvs. d.25/2.

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner
Bestyrelsen