Års- og opstillingsmøde for Sydjyllands storkreds

Kære medlem af Alternativet i Sydjyllands storkreds

Lørdag 3. marts 2018 afholdes der Årsmøde og Opstillingsmøde. Årsmødet afholdes fra kl. 10 til forventet slut kl. 14, efter ca. en times pause afholdes Opstillingsmødet; altså forventet fra kl. 15 til kl. 19.

Afholdelsessted mv. oplyses snarest

Følg eventet på facebook

Dagsorden Årsmøde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til Politisk Forum
 9. Valg af revisor
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Jf. §8 stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Det vil sige senest lørdag 3. februar.

Jf. §8 stk. 5: Forslag der ønskes behandlet skal være stillet af en gruppe på min. 3 medlemmer af storkredsen.

Jf. §8 stk. 6: Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Det vil sige senest lørdag 3. februar.

Jf. §8 stk. 7: Endelig dagsorden samt alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Dagsorden Opstillingsmøde:

 1. Valg af kandidater til folketingsvalg
 2. Valg af spidskandidater til folketingsvalg

Jf. §13 stk. 4: Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget 4 uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest 2 uger før mødet.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i Sydjyllands storkreds

1 Synes om