Års- og opstillingsmøde 19. marts 2020

Aalborg, den 31. januar 2020

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE OG OPSTILLINGSMØDE I ALTERNATIVET AALBORG

Hermed indkaldes til ordinært årsmøde og opstillingsmøde (kommunalvalg) i Alternativet Aalborg

torsdag, den 19. marts 2020 kl. 19.30-21.30 mødelokale 1, Medborgerhuset,

Rendsburggade 2, Aalborg (1. sal, over byrådsdelen af Medborgerhuset)

Vi har valgt at afholde første opstillingsmøde til kommunalvalget i 2021 samtidig med lokalforeningens ordinære årsmøde.

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af forslag fra medlemmerne

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af forperson (såfremt flere ønsker at stille op)

  8. Valg af revisor

  9. Opstilling af kandidat(er) til kommunalvalg

  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til aalborg@alternativet.dk senest 20. februar 2020.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, eller som ønsker at blive opstillet til kommunalvalget i 2021, skal meddele deres kandidatur senest 20. februar 2020, ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til aalborg@alternativet.dk.
Spørgsmål om kandidatur til kommunalvalget kan rettes til Anne-Marie Gertsen, amgertsen1@gmail.com.
Vi forventer at afholde flere opstillingsmøder til kommunalvalget 2021 senere i år og måske også i 2021, så hvis du endnu ikke er afklaret i forhold til at stille op, kan du blot vente til en af de senere lejligheder.

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 14 dage før mødet.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen eller til forperson er du meget velkommen til at kontakte Mikkel Larsson, mh.b.larsson@gmail.com eller Anne-Marie Gertsen, amgertsen1@gmail.com og få nærmere oplysninger om bestyrelsesarbejdet.

Dit opstillingsgrundlag skal fylde max. 1 A4-side, gerne med et foto, og skal helst fremsendes som en pdf-, Word-, eller Google Docs-fil.

Tilmelding til mødet udbedes. Det er selvfølgelig gratis at deltage
Brug linket her:

Vi glæder os til at se jer!