Arrangeret ægteskab på Nørrebro og NV

Kære medlem af Alternativet på Nørrebro, Bispebjerg, Emdrup og Nordvest.

Den 23. Februar holder vi årsmøde i bydelsforeningen Nørrebro og bydelsforeningen Bispebjerg/Nordvest - sammen. Dette er begge foreningers tredje årsmøde, og vi har valgt at arbejde hen imod at arbejde tættere sammen og etablere en bestyrelse der arbejder på tværs af de to foreninger med de praktiske og administrative opgaver. Dette gør vi for at mindske bestyrelsesarbejdet og fordi vi ønsker at DU som medlem af Alternativet på Nørrebro og Bispebjerg/Nordvest skal kunne skabe arrangementer og tiltag som du finder relevante både for den grønne omstilling og til at øge politisk dialog, inddragelse og aktivisme bredt i København.

Vi sørger for, at du hverken sulter eller tørster. Sted annonceres når vi har et bedre billede af hvor mange der kommer.

Da vi gir aftensmad og skal vide hvor mange vi skal købe ind til, bedes du tilmelde dig inden d. 21. februar. Tilmelding her -> https://alleos.alternativet.dk/events/view/3005

Dagsordenen på mødet er:

Valg af dirigent

Årsberetning v. formand NV og næstformand N.

Årsregnskab fra de to foreninger

Vision for fremtidens lokalforeninger

Godkendelse af vedtægter og regnskab

Valg af ny bestyrelse for NV og Nørrebro (Kandidatur skal du blot melde ved årsmødet)

Etablering af Det Grønne Eventkollektiv.

Indkommende forslag fra medlemmer

Eventuelt

Formelle forslag (vedtægtsændringer og lign.) skal være i bestyrelsens besiddelse pr. mail senest 1 uge før mødet.

Vi glæder os til at se dig til hygge og gode snakke om et grønnere København.

Kåhå

Nanna, Guled, Rasmus, Anders og Kenneth
(Bestyrelsen, Nørrebro Bydelsforening)