Arrangementer i maj og juni

Arrangementer i maj og juni

Å-WORKSHOP - K-O- S - Grundloven til eftersyn…….

Er du tilfreds med en Grundlov, som er skrevet for 167 år siden, med sidste ændring for 63 år siden ?

Dette vil vi i Alternativet Københavns Omegn lave om på.

Derfor sætter vi nu Grundloven under lup med en workshop, hvor vi får indsigt i de problematikker og mangler, som Grundloven, i sin nuværende form har.

Vi har inviteret Pernille Boye Koch, Cand.jur, ph.d., lektor i offentlig ret ved RUC og medlem af Alternativet til en debataften.

Pernille vil fokusere på grundlovens historie, på hvilke punkter den særlig kunne trænge til opdatering, og hvor de kontroversielle diskussioner ligger. Også sammenligne lidt med forfatninger i landene omkring os.

Har du lyst til at få mere indsigt, være med til at sætte fokus på områder, som vi kan tage videre til en POLA, bidrage med din viden og holdninger, eller blot lytte med og blive klogere, så meld dig til workshoppen;

Torsdag d. 12. Maj 2016 kl. 19 – 21.30 i Musikhuset Alrummet 1-3 i Albertslund.

Rundtur med Ulla Sandbæk på Christiansborg

Ulla Sandbæk har inviteret 20 medlemmer i storkredsen til rundvisning på Christiansborg. Dette vil ske den første mandag i måneden – næste gang den 6. juni

Du kan hente din billet her:
https://greenticket.dk/event/3206?hash=211ed78fe91938b90f84a51944b08d5a#

Andre arrangementer

Politisk møde i Hvidovre
17. maj – 19.00-21.30 – Politisk møde i Hvidovre. Værestedet, Aktivitetsrum II, stuen, Vestre Kvartersgade 5, 2650 Hvidovre

Kaffemøde i Herlev
23. maj – 19.30 – Kaffemøde omkring stiftelse af Alternativet Herlev. Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Alternativets årsmøde
28. maj – Årsmøde i Odense – tilmelding på http://alternativet.dk

Grundlovsdag
05. juni – Grundlovsdag , Å som bevægelse arrangement, sted ikke bestemt endnu

Stiftelse af Alternativet Hvidovre
06. juni – Alternative Hvidovre stiftes.

Alternativ Lørdag
11. juni – Alternativ lørdag for lokale bestyrelser og ansvarlige i K-O-S.

1 Synes om