Året der gik - sikken et!

Kære medlemmer

Det bliver et langt nyhedsbrev, men der er også sket meget i år. Det kan virke lidt dystert i starten, men hold ud. Der er masser af lys og glæde i slutningen af brevet. God læselyst.

Vi vil nu runde et på alle måder skørt år af med et nordjysk alternativistisk nyhedsbrev. Et år der startede med den på papiret smukkeste demokratiske fest, i form af et valg af ny politisk leder. Et valg, hvor det dog hurtigt viste sig, at folk med vigtig viden om kandidaterne valgte at tie, måske i håbet om den viden ville blive irrelevant efter valgets udfald. Det blev den ikke, og nu kom det hele, måske i frustration, frem for åben skærm.

Vores nordjyske folketingsmedlem, lod sig rive med af stemningen hos flertallet i folketingsgruppens kontante nej til et samarbejde med den nyvalgte politiske leder. Vi er i storkredsbestyrelsen meget skuffede over at Susanne ikke valgte at drøfte sagen med os, men i stedet valgte at forlade Alternativet, og tage sit mandat med sig.

Vi er i storkredsbestyrelsen Torsten evigt taknemmelig for sin tilgang til problematikken, og for at sætte politikken frem for personerne. For at blive og kæmpe videre.

Midt i alt postyret internt i partiet, blev landet lukket ned på grund af corona. På trods af de fysiske begrænsninger, lykkedes det den nyvalgte politiske leder at få inddraget lokal- og storkredse meget mere i det daglige politiske arbejde. Det har mundet ud i talrige onlinemøder, frivillig-teams, sparringsgrupper, og ikke mindst de eksterne ordførerer, som til dagligt hjælper Torsten og de ansatte på den grønne gang. Det afspejler sig også i den enorme proces der var omkring at få lagt en prioriteret politisk strategi for den kommende tid. Et arbejde der mundede ud i den såkaldte “frihedsfortælling” og de politiske sigtepunkter. Den endelige udgave af dette færdigbehandles på et afsluttende seminar den 16. januar, og skal derefter renskrives af sekretariatsnisserne, så glæd jer til det.

Under corona-nedlukningen, og igennem alle forhandlingerne med regeringen, blev Alternativet inviteret indenfor til næsten det hele, og det gav en del medietid. Vi husker desværre også et par mindre heldige episoder, som de alkoholfrie studenterture. Alt i alt flyttede Alternativet sig ikke i den rigtige retning i meningsmålingerne, og visse folkevalgte begyndte i kulisserne at stille spørgsmål ved, om Josephine magtede at rykke partiet ud af krisen.

Det viste sig så, at det gjorde hun ikke, men hun kunne heldigvis selv se det i tide. Hun har derfor trukket sig, og vi er nu cirka et år senere i gang med endnu et valg til politisk leder. Om Josephine trak sig, fordi hun ikke troede på, at hun magtede opgaven, eller hun reelt trak sig på grund af presset fra visse dele af baglandet, ved hun nok kun selv. I skrivende stund er det kulturborgmester i København, Franciska Rosenkilde, og suppleant til borgerrepræsentationen i København, Troels Christian Jakobsen (også kendt som Fattigrøven) som har meldt sig som kandidater. Det skal nævnes. at Franciska Rosenkilde er en del af det bagland, der stillede spørgsmålstegn ved Josephines evner til at løfte partiet. Du kan give dem din stillererklæring her. De, og forhåbentligt flere kandidater, skal på valg den 7. februar næste år.

I Nordjylland har vi også haft en del udskiftninger. I sommer valgte Bente Holm Villadsen ikke at genopstille som forperson i storkredsen. Bente ville prøve flere kræfter med det landsdækkende organisatoriske arbejde, og stillede derfor op til Hovedbestyrelsen på landsmødet, hvor hun ikke kun blev valgt, men senere konstitueret som forperson for hovedbestyrelsen. I stedet for Bente, valgte deltagerne på vores årsmøde, den i bestyrelsen nyindtrådte, Anne Guldborg, som forperson. Anne har i flere år været aktiv i Aalborg-kredsen, både som bestyrelsesmedlem, men også som byrådskandidat i 2017.

Desværre viste det sig, at det ikke var posten for Anne, og da hun ikke mente at kunne repræsentere de nordjyske medlemmer korrekt, valgt hun at trække sig fra bestyrelsen, og melde sig ud af partiet i november måned. Storkredsbestyrelsen omkonstituerede sig med Jens Harder som ny konstitueret forperson, Jeanette Dahl som næstforperson. Bente Holm Villadsen forblev som vores kasserer.

Storkredsens repræsentant i hovedbestyrelsen, Anne-Marie Hemmet valgte at trække sig fra hovedbestyrelsen i kølvandet på Josephines afgang, og suppleant Anne-Dorrit Lundø Harris har ikke ønsket at tiltræde i stedet. Derfor skal der vælges en ny storkreds-repræsentant til hovedbestyrelsen på vores næste årsmøde. Anne-Marie har ydet en kæmpe indsats i hovedbestyrelsen, og altid inddraget sin kreds om arbejdet i hovedbestyrelsen, hvilket hun fortjener stor tak for. Hun fortsætter sit bestyrelsesarbejde i både storkredsen og Aalborg-kredsen.

Og så er det er jo et kommunal- og regionsrådsvalg næste år. Vi har allerede kandidater i flere kommuner i Nordjylland, blandt andet genopstiller vores byrådsmedlem i Thisted Kommune, Joachim Kjeldsen, og Jens Harder opstiller i Aalborg Kommune. Storkredsen har ligeledes en kandidat til regionsrådet. Det er Gustav Sieg Sørensen, ligeledes fra Thy-Mors. Der vil i løbet af foråret blive afholdt flere opstillingsmøder, og vi håber at flere kandidater melder sig. Valgkamp i det nordjyske skal der nok blive.

Både nationalt og lokalt arbejdes der også hårdt på at planlægge valgkampen. Alternativet Nordjylland skal selvfølgelig også være til stede på årets naturmøde, repræsenteret af den nyligt opståede kreds: Alternativet Vendsyssel. Kommuneforeningerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, og Jammerbugt har nemlig valgt at slå sig sammen rent organisatorisk. Dette vil frigøre flere kræfter fra organisatoriske skal-opgaver, til aktivisme og meget mere.

Alt i alt blev 2020 et turbulent, men måske nødvendigt år, for vores lille parti. Heldigvis er politikken stadig lige så god og relevant, som den hele tiden har været. Lad os håbe at 2021 er året, hvor den når ud til alle borgerne, og det går op for dem, at vi rent faktisk har mange af løsningerne på nutiden og fremtidens problemer. Lad os håbe på et godt kommunal- og regionsrådsvalg, som afsæt til en genrejsning af folketingsgruppen.

Som startskud til et fantastisk 2021, har vi allerede en lille digital begivenhed på programmet, som I er velkomne til at deltage i. Vi gentager successen fra foråret med “Tæt på Alternativet”, og lægger ud med donught-økonomi som tema. Det er onsdag den 6. januar fra 19-21. Se mere her.

I ønskes alle et rigtigt godt nytår, og vi kan forhåbentligt snart mødes fysisk til en masse arrangementer, når restriktionerne bliver lettet i foråret.

Kæmpe grøn hilsen
Storkredsbestyrelsen
Alternativet Nordjylland

1 Like