Animalske produkter skal omfattes af markedsføringsloven

ANIMALSKE PRODUKTER SKAL OMFATTES AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

1.0 Det skal være lettere for forbrugerne at handle bæredygtigt
Alternativet ønsker at gøre det lettere for danske forbrugere at handle bæredygtigt.
Forudsætningen for det er, at man som forbruger kan træffe valg omkring sine indkøb på et oplyst grundlag.

I dag har Forbrugerombudsmanden præcise retningslinjer for, hvordan
virksomheder må markedsføre produkter som “grønne” og/eller “etiske”.
Men der findes ingen retningslinjer for, hvordan man må markedsføre animalske produkter. Når animalske produkter markedsføres som produceret af glade og sunde dyr, der har levet i naturlige omgivelser, anser Alternativet det som en påstand, der skal kunne dokumenteres. Kan producenten ikke bevise, at dyrene har levet under dyrevelfærdsmæssige forhold af en standard, der stemmer overens med det budskab, der markedsføres, er markedsføringen altså vildledende.

1.1 Retningslinjer for markedsføring af animalske produkter
Alternativet foreslår på den baggrund, at retningslinjerne omkring
markedsføring af animalske produkter strammes, så der også udarbejdes specifikke retningslinjer for markedsføring af animalske produkter.

Dette forslag og tilhørende delforslag vil blive behandlet på Politisk Forum d. 23. august 2015. Indtil da er ønsket og målet en offentlig debat her, hvor I skal være velkomne til at invitere jeres kredsmedlemmer, venner eller eksperter til at bidrage til en nuanceret debat.
Forslagene bliver ikke ændret inden Politisk Forum, men debatten kan være med til at kvalificere enkelte POFO-medlemmers beslutning om at stemme for eller imod et forslag og evt. danne grobund for kommende forslag/ændringsforslag.

Samme spørgsmål her :slight_smile: Hvem er forslagsstillerne bag dette forslag og hvor er formularen om argumenter for og imod, hvad mener de andre partier mm?

Kh Ane

1 Synes om

Hej Ane

Jeg er forslagsstiller og jeg har skrevet forslaget ud fra den foreslåede formular. Politisk forum har dog valgt at forkorte forslaget, og kun vise selve forslaget og ikke hele argumentationen her. Jeg har prøvet at vedhæfte mit arbejde til denne besked. Ved dog ikke om det virker :smile:

Markedsføring af animalske produkter v3.pdf (346.5 KB)

Venlig hilsen
Mark Blumenkranz

2 Synes om