Angående udlicitering

Jeg ville så gerne vide hvad der egentligt er sparet på udliciteringer, når man lægger omkostninger til udarbejdelser af udliciterings materiale + hvad det koster at kontrollere at man nu også får hvad man betaler for når opgaven “kører” Dette fordi jeg ikke kan se de store besparelser, men kan heller ikke finde materialer desangående. Måske kan en med “fingeren på pulsen” oplyse mig?

1 Synes om