Alternativets politikudvikling på erhverv igangsættes nu

Alternativets politikudvikling på erhverv igangsættes nu :four_leaf_clover: spred budskabet :four_leaf_clover:

  • byd ind på processen, for det er jer, der skal udvikle og bestemme politiken!

Der er brug for en ny og stadig mere ambitiøs dagsorden for erhvervslivet. En dagsorden, hvor iværksætteri og innovation tænkes ind fra start, og hvor initiativ belønnes. Vi skal ikke kun uddanne os til at blive jobtagere – men jobskabere. Den gode idé skal kunne blomstre. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at partnerskaber opstår på tværs af sektorer – så vi vil opleve 4. sektorvirksomheder og andelsbevægelsen 2.0 blive væksdynamoer på både den sociale, miljømæsssige og økonomiske bundlinje.

I linket til google-dokumentet nedenfor kan du finde en oversigt over mit foreslåede forløb for politikudviklingen. Her kan du se, hvad målet er – og hvilke roller og medfølgende opgaver, der skal fordeles. Jeg er som ordfører tilgængelig og naturligvis meget interesseret i at deltage, men det er vigtigt for mig, at ALT i processen foregår udenfor Christiansborg og efter medlemmernes ønske og interesse.

Det er også medlemmernes ansvar at få politiken skrevet ren og godt i mål på Politisk Forum. Jeg er med hele vejen, men kun som sparringspartner, så vi undgår misforståelser om, hvem der bestemmer vores partis politik. Det er medlemmerne, jeg er som valgt MF’er blot med til at få den til at leve.

Der er særligt en rolle, hovedkoordinatoren, der er helt afgørende at få besat fra starten af. Derfor spørger jeg alle jer, hvem I kunne se i den rolle. Ikke nødvendigvis med navns nævnelse, men mere hvor i organisationen (frivillig, tillidsvalgt, politiker, ansat, ekspert) vedkommende skal findes, for at vi skaber den bedste og mest værdifulde politik.
Derfor må du meget gerne komme med inputs til, hvor og hos hvem den rolle burde ligge og forvaltes, så rollen som tovholder og øverste blæksprutte placeres lige præcis der, hvor den kan blive den mest inddragende og demokratiske aktør.

Til hele politikudviklingen har jeg oprettet en google mail - erhvervspolitik@gmail.com - hvor dokumenter også vil være tilgængelige. Det er meningen, at mailen kan bruges til, i fællesskab, til at uddele roller og samskrive centrale dokumenter.

Ambitionsniveauet for denne politikudvikling er allerede på vej igennem loftet, og målsætningen er, at hele landet skal bidrage til denne politik. Fordi det vedrører os alle, fordi vi vil undgå tunnelsyn og fordi gode idéer spirer lokalt, men skal dyrkes og komme til gavn for alle i hele landet.
Derfor skal vi have oprettet en række regionale udvalg med fokus på erhverv og innovation. Er du nysgerrig? Har du gode idéer til fremtidens erhvervspolitik og måske endda erfaring som iværksætter og primus motor, så kontakt din storkreds.

Hvad gør du nu?
Du kigger i google-dokumentet her: https://docs.google.com/…/1rzKgX3EN-C9CpI-fycmZuUb-x2E…/edit.

Kommer med kommentarer (undgå gerne at rette direkte) og forslag ved hjælp af rettefunktionen, og så melder du dig måske med dit navn og kontaktoplysninger på mailen erhvervspolitik@gmail.com, hvis du ønsker at bidrage specifikt til en af opgaverne eller i din kreds.

Jeg vender tilbage med en update om en uge, hvor vi forhåbentligt har fået god feedback. Og husk, INTET ligger fast - det er jeres politikudvikling, og jeg sætter blot rammerne til inspiration, så vi kan komme i gang.

1 Synes om

Kære René.
Kan det passe, at linket er inaktivt?
Vh Carsten

Hej Carsten

Ja, det er det da lige nu, kan jeg se. Tjekker i morgen, hvad der er galt. Takker.

Hej Carsten

Her er et link, du kan bruge:

Er du på vej med en update @Renegade? Det håber jeg, for jeg bliver forvirret når du ligesom kortslutter vores politkudviklingsproces, med din opfordring til at indskrive kommentarer direkte i dit Google-Docs.

Jeg tillader mig at efterlyse din beskrivelse af hvordan du har tænkt denne proces sammen med de erhvervsudviklingsinitiativer er der allerede er indeholdt i vor netop vedtagne politik “Et sammenhængende Danmark”.

Endelig kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du tænker erhvervspolitiske mærkesager sammen med den kommunale og den regionale erhvervspolitk. Der er ikke længe til den 21. november, og overalt bokses der med udvikling af kommunalpolitiske og regionalpolitiske mærkesager - også inden for det erhvervspolitiske område.
I Region H har vi sat udviklingen af regionale mærkesager i gang samtidig med vi bidrage til udviklingen af den nationale sundheds- og psykiatripolitik på skinner, der er udlagt af Pernille Schnoor. Og vi har mange medlemmer der står på spring for at komme i gang med de øvrige opgaver, Regionerne beskæftiger sig med.

Er der mon for sent at opfordre jer kære ft-politikere til at afstemme og så vidt muligt ensrette de politikudviklingsprocesser i sætter jer i spidsen for, således at vi mange frivillige ikke løber sur i proceser på bekostning af substantielle bidrag til politikprocesen?
kh Palle

ps I dit oprindelige facebookopslag fra den 29. april skrev du forøvrigt: “Til hele politikudviklingen har jeg oprettet en google mail - erhvervspolitik@gmail.com - hvor dokumenter også vil være tilgængelige. Det er meningen, at mailen kan bruges til, i fællesskab, til at uddele roller og samskrive centrale dokumenter.”
Jeg spurgte på facebook hvordan du konkret havde tænkt dig dette. Det har du ikke svaret på, og sætningen er nu slettet fra dit opslag. I forhold til den proces du beskriver i https://docs.google.com/…/1rzKgX3EN-C9CpI-fycmZuUb-x2E…/edit
skulle det glæde mig at høre hvordan du alternativt tænker at håndtere dokumenthåndteringen?

Hej Palle. Tak for input. Viber i gang med at indsamle kontakt på alle dem, der har budt sig til. I næste uge sendes det mails ud og kommunikeres her på dialog og på Facebook. Mvh. René

1 Synes om

Ohøj erhvervs-ildsjæle: Udviklingen af vores erhvervspolitik

  • vi er i gang og der udsendes mail i denne uge

Nu er de indledende trin taget til politikudviklingen på erhverv og iværksætteri. Vi har brug for din indsigt, viden og brandgode idéer. Efter at vi satte processen i gang, har vi oplevet at masser af gode og kløgtige kræfter, med mangfoldige erfaringer, har meldt sig på banen. Tak. Der er lagt i kakkelovnen til et aktivt og fremsynet erhvervspolitisk netværk.

Til alle jer der allerede har tilkendegivet jeres interesse for denne politikudvikling, til vores medlemmer af Politisk Forum og til de 113 frivillige, der på AlleOs har angivet, at de har ekspert- eller stor viden og interesse for erhverv, handel og iværksætteri; I denne uge vil I alle modtage en email, der anviser, hvordan I kan være med til at udarbejde visionen.

Her kommer et udspil til, hvordan vi kan inddele os i fire arbejdsgrupper og sammen danne et solidt netværk og herefter forfatte en politisk vision for erhvervsområdet. I den følgende beskrivelse vil I også blive introduceret for ambitionen om først at skabe en version 1.0, i 2017, der kan bruges til kommunal- og regionsrådsvalget. I 2018 er ambitionen at brede politikken og netværket endnu mere ud i en version 2.0.

Først og fremmest oprettes fem arbejdsgrupper, der hver især repræsenterer de fem danske regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Begrundelsen for de fem arbejdsgrupper er, at vi gerne vil sikre, at politikudviklingen er influeret af de særlige hensyn, bekymringer, muligheder og begrænsninger, der findes lokalt og regionalt.

Roller i arbejdsgrupperne:
I hver arbejdsgruppe skal der vælges og fordeles to centrale roller.
Den ene rolle er rollen som procesansvarlig.
Den procesansvarlige har til opgave at samle arbejdsgruppens arbejde.
Den procesansvarlige har et særligt ansvar for at sammenskrive den endelige version sammen med de procesansvarlige i de øvrige grupper.
Den anden rolle, der er helt afgørende, er rollen som facilitator. Facilitatoren har en afgørende funktion som den, der sørger for, at alle de politiske laboratorier og øvrige arrangementer forløber på bedst mulig vis i Alternativets ånd med tyk streg under ny politisk kultur, inddragelse, intensiv lytning og konstruktive og åbne meningsudvekslinger.

De fem arbejdsgrupper skal også være i tæt kontakt med dem, der arbejder med sundhedspolitik, i de fem sundhedsudvalg, frem mod regionalvalget.
Derfor bør hver arbejdsgruppe finde en brobygger, der står for kommunikation og koordination med sundhedsudvalgene. De gode mennesker der lige nu arbejder og sidder som koordinatorer i de samtænkende/koordinerende udvalg vil blive informeret om dette samarbejde i denne uge.
Der skal også være én, der påtager sig rollen som ansvarlig for at underrette og sparre med kandidaterne til kommunal- og regionalvalget.
Denne rolle kalder vi for kandidatkontakt.
Rollen kan sagtens fastlægges efter, at politikudviklingen er påbegyndt men gerne så hurtigt som muligt. Det er af afgørende betydning at personen, der ønsker denne rolle som sparringspartner med kandidater er drevet af lysten til at bidrage til både national- og regionalpolitik og samtidig brænder for at bidrage til en succesfuld valgkamp i efteråret.

Bemærkninger til rollen som procesansvarlig:
Det står helt frit for om rollen som procesansvarlig deles mellem to personer i et makkerskab eller om rollen skal ligge hos en person. Det er derfor op til de fem grupper selv at finde den løsning, der kan frembringe den mest aktiverende politikudvikling, uden at nogen oplever en for stor arbejdsbyrde. Det skal nævnes, at den procesansvarlige og facilitatoren efter erfaring er to roller, der skal være besat for at sikre en god proces. Der kan derudover sagtens være andre meningsfulde roller, som arbejdsgrupperne finder nødvendigt at dele mellem sig.

Version 1.0
Da Alternativet står foran sit første regionsråds- og kommunalvalg, vil vi i første omgang stile efter at udarbejde en samlet vision, der kan ligge klar inden valgkampen går i gang.
Det er også oplagt at lave et idékatalog med konkrete politiske tiltag og forslag, der med stor sandsynlighed vil komme på tale under politikudviklingen.
Det kommer alle kandidater til gavn og kan samtidig inspirere til mærkesager og en styrket argumentation på erhvervsområdet rundt om i landet.

I perioden marts 2017 til efteråret 2017 er fokus derfor på at lave version 1.0 af Alternativets Erhvervsnetværk for politikudvikling.
I version 1.0 er målet, at der afleveres en vision for Alternativets Erhvervspolitik til behandling i Politisk Forum i september, sådan at den kan blive et element i både regionale og kommunale valgkampe i november.

Version 2.0
I version 2.0 af det erhvervspolitiske netværk skal politikken udfoldes endnu mere. Med hjælp og engagement fra Politisk Forum søger vi at sikre, at alle storkredse repræsenteres i arbejdet om den udbyggede version 2.0. På den måde kan vi tænke regionalt, kommunalt og nationalt – og for alvor samle vores idéer og politiske ønsker under én fælles vision.

Derfor er målet i 2018, at de fem arbejdsgrupper først etablerer en erhvervs-, iværksætteri- og innovationsarbejdsgruppe i hver af Alternativets Storkredse, der understøttes af hver Storkreds’ repræsentanter i Politisk Forum. Dernæst skal der udarbejdes et katalog for konkrete politiske forslag vedrørende erhvervspolitik, underordnet visionen, som kan sættes i høring på AlleOs og på sigt blive en del af partiprogrammet.

Træd nærmere!
Hvis du har lyst til at blive en del af en af de fem arbejdsgrupper, så skal du henvende dig til én af de to midlertidige procesansvarlige, der så venligt har tilbudt deres hjælp her i opstartsfasen.

For at blive en del af arbejdsgrupperne i enten Nordjylland, Midtjylland eller Syddanmark så send en mail til Charlotte Ditløv på: charlotte.ditloev@alternativet.dk (tlf: 31 13 69 23).

For at blive en del af arbejdsgrupperne i Hovedstaden eller Sjælland så send en mail til Stine Bardeleben Helles på: she@stinehelles.dk (tlf: 61 27 38 27).

Kære alle

Har vi noget konkret på erhverv og turisme.
Jeg skal i TV2Lorry og har brug for at blive klædt på mht. hvad vi som kommune kan gøre for rhverv og turisme.
Nogen forslag til læsestof eller lignende?

mvh
Qasam

Kære Qasam

Jeg ser du har spurgt René Gade det rigtige sted inde på Dialog. Jeg foreslår du kontakter ham direkte. I København greb Kåre den bold, som René sendte ud. Hvis du ikke allerede har skrevet til Kåre er han mit bedste bud.

Held og lykke

Kh

Palle

Mange tak Palle :slight_smile:

Jeg tager fat i begge :slight_smile:

Mvh
Qasam Nazir Ahmad
Mobil: 42 70 40 42

Please consider the environment before printing this message.