Alternativets politikudvikling er gået ind i en ny fase

Kære medlem

Er du interesseret i at komme med på Den Alternative Sommerhøjskole? Deltage i udviklingen af Alternativets ældrepolitik? Købe din bæredygtige julegave i ShÅppen? Eller give din stemme til kende i høringen omkring Alternativets uddannelsespolitik?
Hvis du har lyst til bare en eller to ting af det, som vi lister op her – måske det hele, så er dette noget af det, vi har til dig i dette nyhedsbrev.
Vi håber, du finder noget af det interessant og ser nyhedsbrevet (som er lidt langt denne gang) som en god, lang perlerække af inspiration.

Og så glædelig december. Vi håber, du nyder tiden og finder ro til at nyde lyset i mørket en smule.

Kærlig hilsen
Landssekretariatet

SÅ ER DET NU, vi starter op med at planlægge Den Alternative SommerHøjskole 2017!

Har du lyst til at være med? Kom til planlægningsmøde og hør mere d. 17. december kl. 14-16 i Åbenrå 33 i København K, eller vær med over Skype, hvis du ikke er i nærheden.

Alle kan være med - tidligere erfaring er ikke krævet (det havde vi heller ikke sidste år). Se mere her.

Har du inputs eller andre idéer, du finder helt perfekte til Sommerhøjskolen så smid dem i en mail til Helena.udsen@alternativet.dkhttp://

Selvom du ikke skal være med til at planlægge, kan du allerede reservere datoerne d. 9.-15. juli, 2017 - der kan du nemlig finde os på Midtjysk Efterskole i færd med at sætte skub i traditionen med Den Alternative Sommerhøjskole.

Af Kennith Nielsen

Det er snart ved at være et år siden, at Alternativets webshop kom til. Siden da er der sket en hel del. SHÅPPEN er rykket ind i nye lokaler i Aalborg. Der er kommet nye storformatsprintere til og der udvikles hele tiden på nye ideer og merchandise.

Lige nu arbejdes der på at få et nyt design af SHÅPPEN i luften, der både gør det nemmere at bestille og nemmere at finde rundt i. Det vil se dagens lys inden for den kommende uge. Men det betyder ikke, at du ikke allerede nu kan bestille bæredygtige julegaver, trøjer og meget andet.

SHÅPPEN tilbyder bl.a.:

 • Bæredygtige sweatshirts og T-shirts med forskellige tryk. Fx: Unfuck The System, Mod, Det er Crazy, Empati og mange mange flere.
 • Tøj til de mindste: Økologiske bodystockings i Fairtrade bomuld - også med tryk, hvis du ønsker det.
 • Tryksager af forskellig art: Visitkort, plakater (dog ikke valgplakater), roll-ups osv.
 • Badges, muleposer, kopper og kuglepenne.
 • Bøger.
 • Bæredygtige tastaturer og mus i bambus (kun få på lager) og meget mere. Som du kan se ovenfor er tastaturet og musen på tilbud lige nu.

Du kan selvfølgelig også selv vælge, hvilket tryk, du vil have på sweatshirts, trøjer og tøj til de mindste.

Så der burde derfor være rig mulighed for at finde en bæredygtig julegave eller det merchandice, du lige mangler fra Alternativet.

Kærlig hilsen
ShÅppen v. Kennith Nielsen

Det betyder, at du nu som medlem får en meget mere central rolle. Hvor al politikken tidligere skulle forbi Politisk Forum, er det nu kun visionerne, der skal den vej. De konkrete politiske forslag skal i stedet forbi jer medlemmer, før de kan optages i ”Politisk Katalog”, som er det sted hvor forslag fremover skal ligge for at kunne indgå i ”pakker”, udspil og som beslutningsforslag i Folketingssalen.

De første to forslag om landbrugspolitik har allerede samlet de 50 medlemmers opbakning, som er nødvendig for at komme over i Politisk Katalog, og nu er der syv nye landbrugsforslag, der søger opbakning. Flere er på vej i den nærmeste fremtid.

Alle forslag, der ligger i Politisk Katalog, kan løbende valideres af jer medlemmer bl.a. ud fra de tre bundlinjer. Du kan finde Politisk Katalog, samt de forslag der søger opbakning, ved at klikke her.

Processen omkring de konkrete politiske forslag er under kontinuerlig udvikling, (som så meget andet i Alternativet bygger vi flyveren, mens vi er i luften). Du kan læse mere om Politisk Katalog og processen omkring udvikling af konkrete politiske forslag her.

Herunder fortæller vores landbrugsordfører, Christian Poll, om arbejdet med udarbejdelsen af de forslag, som gerne skal blive til en landbrugspakke en gang i det nye år.

En Landbrugspakke Bliver Til

Af landbrugsordfører, Christian Poll

Alternativet har siden foråret arbejdet på at udarbejde en landbrugspolitik, der konkretiserer visionen fra partiprogrammet om 100 pct. økologi inden 2040. Arbejdet startede tilbage i foråret, hvor en række politiske laboratorier rundt i landet blev afholdt for sammen at blive klogere på, hvordan denne politik skulle se ud. Dette kom der en masse gode konkrete ideer ud af, som de sidste par måneder har været i høring på Dialog, hvor medlemmer og interesserede har kunne komme med indvendinger til forslagene. Sideløbende har vi inddraget en masse grønne NGO’er og fagpersoner for at opkvalificere forslagene, som er blevet mødt med stor begejstring. Flere grønne organisationer har rost vores foreløbige udspil og kaldt det, ”det mest ambitiøse udspil de nogensinde har set”.

Vi er nu nået til den fase, hvor de reviderede forslag lægges op på AlleOs. Her skal hvert forslag opnå opbakning fra 50 medlemmer af Alternativet inden 30 dage, før de kan blive en del af Alternativets “Politiske katalog”. Der er sammenlagt over 50 forslag, og derfor vil forslagene blive lagt op løbende, for at gøre det mere overskueligt og nemt for alle.

Denne måde at vedtage vores politik på, er stadig meget ny for os, og derfor drøfter vi stadig, hvordan denne proces skal forløbe på bedste vis. De første to forslag har allerede været på AlleOs og fik massiv opbakning på ingen tid. Det tyder altså på, at vores måde at udvikle politik på fungerer rigtig godt!

Nu lægger vi yderligere syv forslag op på AlleOs, som søger jeres opbakning. Klik på et af forslagene for at læse det og evt. give det din opbakning. Hvis du føler, at du ikke er sikker på, at du vil stemme på forslaget, fordi du eksempelvis ikke synes, det tager højde for alt, så husk på, at Alternativets politik er dynamisk og i konstant udvikling. Det betyder, at alt kan videreudvikles. Samtidigt skal hvert forslag ses i samspil med alle de andre forslag, og derfor vil manglende perspektiver i et forslag måske komme til udtryk i et andet.

Vi håber, at du kan se dig selv i de udarbejdede politiske ideer og give din stemme til kende, så vi kan lancere vores landbrugspolitik.

Kå Hå Christian

Siden august i år har en arbejdsgruppe arbejdet intenst med at udvikle en mere omfattende og mere konkret uddannelsespolitik for Alternativet. Nu er tiden kommet til at sætte de konkrete forslag vi har på uddannelsesområdet i høring, så alle medlemmer kan bidrage med input inden forslagene kommer til afstemning.

Fra mandag d. 12. december vil forslagene løbende blive lagt op på Dialog under ‘Forslag i Høring’. Her kan du gå ind og blande dig i debatten samt påvirke det forslag, du ønsker skal være en del af Alternativets uddannelsespolitiske katalog.

Du kan blande dig ved at gøre opmærksom på gode og dårlige sider ved ideen, utilsigtede konsekvenser, vurdere hvordan forslagene lever op til Alternativets visioner og værdier, eller bare taste dine umiddelbare tanker ind. Høringen afsluttes i begyndelsen af januar og bruges til at kvalificere forslagene, der efter høringen kommer til afstemning på AlleOs.

D. 19. november mødtes sundhedspolitiske koordinatorer på tværs af regionerne i Odense for at tegne skitsen for udviklingen af en revideret/udvidet national sundheds- og psykiatripolitik.
Formålet med det nye koordinationsudvalg på tværs af hele landet er at skabe en fælles men differentieret sundhedspolitisk platform, hvor regionale kandidater simultant har en national sundhedspolitisk ramme at gå til valg på, og en klar regional profil for deres arbejde. I første omgang er det gruppens arbejde at igangsætte regionale politikudviklingsprocesser på sundheds- og psykiatriområdet. Dette vil udgøre grundlaget for en revideret national politik. Helt konkret vil man i hver region afholde politikudviklingsmøder i januar-marts. Ud fra disse fastsættes en regional profil og mærkesager, og den fælles nationale ramme udvikles på den baggrund.

Vil du være med?
Hvis du ønsker at være med, så henvend dig til din storkreds, eller hold øje med nyhedsbreve og andet kommunikation, der kommer fra din storkreds – her vil der blive reklameret for, hvornår politikudviklingsmøderne vil blive afholdt.
LIge nu mangler vi aktive fra region Midt, så er du medlem i storkreds Vestjylland eller Østjylland, så tag gerne hurtigt fat i din storkredsbestyrelse og meld din interesse.

5 principper for det fælles arbejde
Det sundhedspolitiske koordinationsudvalg har identificeret fem principper, der skal udgøre retningslinjer for det fælles arbejde, som er afgørende for deltagelse:

 • Å-benhed:
  Åbenhed handler om mod til at være åbne over for perspektiver, der ikke er vores egne. Åbenhed er vigtigt for at skabe et lærende fællesskab, hvilket er nødvendigt i løsningen af komplekse opgaver, som både udvalget og sundhedssektoren står over for. Åbenhed er også forudsætningen for at vælge fælles løsninger over individuelle kæpheste.

 • Helhedstænkning:
  Ved helhedstænkning forpligter vi os til at tænke på tværs af eksisterende kasser og systemer, så både politik og proces målrettes det hele menneske. Det betyder

 • Nytænkning:
  Nytænkning handler om ambitionen for at rykke ved noget fundamentalt, og for alvor invitere kreativitet ind i indhold såvel som form. Det betyder, at både sundhedspolitikken skal være nytænkende, såvel som det kreative og demokratiske aftryk koordinationsudvalget vil sætte på Alternativet som organisation.

 • Plads til forskellighed:
  Plads til forskellighed skal kendetegne koordinationsudvalgets arbejde ved at sætte de forskellige erfaringer, faglighed og ressourcer i spil. Det betyder, at der sigtes mod en minimumsstruktur af fælles koordinering, der kan sikre at forskelligheden bibeholdes, men samtidigt kommer i spil for det fælles bedste. Samme tilgang anvendes i det politiske indhold, hvor der skal skabes rum for forskellige behov og løsningsmodeller. Det forpligter også at sikre tilgængelighed for nye perspektiver.

 • Alternativ og socialt samvær:
  For koordinationsudvalget skal socialt og Alternativt samvær skabe grundlaget for politisk forandring. Det betyder, at der skabes plads til at lære hinanden at kende, i udvalg, i politikudvikling og i politisk praksis.

Med Pernille Schnoor ved roret arbejdes der nu på udviklingen af Alternativets ældrepolitik. Startskuddet var et politisk laboratorium i foråret, som en gruppe fra Nordsjælland, herunder Christa Jensen, tog initiativ til, og det er sidenhen blevet til endnu et politisk laboratorium i Hørsholm, som fandt sted d. 16. november. Omdrejningspunktet for det politiske laboratorium var spørgsmålet ”hvad er det gode ældreliv?”, og deltagerne fra Nordsjælland havde en masse visioner og forslag til, hvordan vi realiserer det gode ældre liv. Og et besøg fra plejehjemmet, Dagmarsminde gav os et indblik i, hvilke behov demente har, og hvordan man kan imødekomme disse uden overmedicinering, men i stedet med omsorg.

Har du lyst til at medudvikle Alternativets ældrepolitik og igangsætte et politisk laboratorium? Så er du/I velkommen til at kontakte mig, Nafisa Fiidow på mail.

Det næste politiske laboratorium er d. 18. januar 2016 i Aarhus, og ældrepolitikken skal behandles af Politisk Forum d. 26 marts.

Kontakt: Projektleder Nafisa Fiidow
nafisa.fiidow@ft.dk
+45 61 62 38 84

Vær med til at sætte præg på fremtidens politik i Danmark!

Af Sascha Faxe

Alternativets politik er crowdsourcet. For at den kan blive det, skal nogen handle på vigtigheden af, at det der rører sig i befolkningen og hos vores medlemmer bliver omsat til politiske visioner og forslag.

Vi ved, at en masse af jer medlemmer brænder for at sætte jeres præg på fremtiden, men ikke helt ved, hvor I kan gå hen med jeres kompetencer og energi uden at skulle bruge en masse tid på at lede.

Derfor inviterer jeg de af jer, som ved I har noget at bidrage med til politikudviklingen i form af tid, lyst og indsigt, til at skrive direkte til mig. Så vil jeg hjælpe jer med at finde det, som passer bedst til kompetencer, tid og interesser.

Overordnet vil arbejdet foregå enten i arbejdsgrupper og udvalg eller ved at tilbyde sin ekspertviden. Det ser dog forskelligt ud fra gang til gang og fra politikområde til politikområde.

Så for at du ikke skal lede, send en email til mig, Sascha, på sascha.faxe@alternativet.dk og så tager jeg fat i dig i løbet af januar.

Er du interesseret i at lave lokalpolitik, så tag fat i din lokale bestyrelse. Du finder dem inde på AlleOs.

Er du allerede i gang med politikudvikling?

Er du i gang med at udvikle national politik på et område? Hvad enten det er på idéstadiet, at du leder efter andre til at være med, eller om du allerede er godt i gang, så hører jeg meget gerne fra dig. Send en email med en status til sascha.faxe@alternativet.dk

Jeg hører tit fra folk, der gerne vil være med, jeg hører om folk, som går i gang med samme emner flere steder i landet osv., og den bedste politik får vi gennem samarbejde, så nu forsøger jeg at danne mig et overblik.

Husk altid at skrive jeres politiske laboratorier og andre arrangementer i kalenderen på AlleOs. Her finder medlemmer det, de gerne vil være med i, og her finder tillids- og folkevalgte også frem til det, som rører sig i Alternativet.

Gode grønne hilsner
Sascha

Af Mf, René Gade

For nogle uger siden oprettede jeg min egen Appgree-kanal (Find den på Appgree eller ved at klikke her), for på den måde at være i endnu tættere kontakt med jer medlemmer. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til de 138 medlemmer, der indtil nu har valgt at følge min kanal og være en del af mit Appgree-rådgiverteam. (Når stjernen i højre hjørne er gul følger du kanalen). Det er både lærerigt og meningsfuldt at mærke jeres engagement.

Her i starten har jeg helt bevidst prøvet meget forskellige typer spørgsmål af, og jeg er i tæt dialog med vores Appgree-guru, Jon, om platformens muligheder og begrænsninger. Nogle af de spørgsmål jeg har stillet har vist sig at være “dårlige” Appgree-spørgsmål, forstået på den måde at det var svært for jer at komme med meningsfulde svar, mens andre har vist sig meget mere egnet.

Især har jeg kunnet bruge jeres input op til lanceringen af vores alternative finanslovsforslag. Og efterfølgende har det også været rart at se at hele 86,8% af jer der deltog i afstemningen var tilfredse med indholdet i vores finanslovsforslag.

Jeg kommer fremover til at fortsætte med at eksperimentere med forskellige typer spørgsmål, og har netop oprettet et spørgsmål om hvad I mener, der er særligt brug for, at det nye ministerium for “Offentlig Innovation” tager sig af (Du kan gå direkte til spørgsmålet ved at klikke her).

Jeg indledte jo min tid som MF’er med at være kommunalordfører og IT-ordfører - det nærmeste vi kommer et matchende ordførerskab, tror jeg. I dag forsøger jeg at sætte en digital dagsorden generelt med fokus på privacy og sikre data. Desuden mener vi jo i den grad i Alternativet, at det offentlige skal sættes fri og at vi skal have tilliden og ejerskabet tilbage - med digital hjælp i stedet for styringslænker. Så jeg glæder mig meget til at blive klædt yderligere på af jer, til mine første møder med den nye minister for Offentlig Innovation.

Vi ses på Appgree, hvor flere ved mere.
René Gade.

“Flere Spørger Bedre”

Spørgetimen i Folketinget er blevet udsat en uge indtil tirsdag den 13/12. Derfor lader vi den igangværende afstemning, om hvad vi skal spørge Statsministeren om, være åben indtil da (og ikke den 6/12 som der står i følgeteksten til afstemningen). For at deltage i afstemningen skal du gå ind på Appgree4Biz eller du kan klikke her.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har i dag fredag d. 9. december afholdt bestyrelsesmøde i København. Her foretog hovedbestyrelsen en omkonstituering, idet tre suppleanter er indtrådt. Dette gælder Tina Brixen, der indtræder efter Astrid Carls udtrædelse, Henrik Narud, som indtræder efter Morten Krohn, der udtrådte som følge af hans valg til folketingskandidat, samt Gitte Menaka Hansen, der indtræder for Mathilde Hougaard Boesen, som har taget orlov fra hovedbestyrelsen på ubestemt tid.

Inden omkonstitueringen meddelte nu tidl. næstforperson Brian Frandsen, at han ønsker at fortsætte som menigt medlem af hovedbestyrelsen, mens Gitte Haslebo ønskede at stille sig til rådighed som næstforperson igen. Udover Gitte Haslebo stillede også Nilas Bay-Foged, Henrik Narud og Tina Brixen sig til rådighed som næstforpersoner.

I stedet for at skride til afstemning valgte en enig hovedbestyrelse at tale sig frem til den bedste konstellation af næstforpersonskabet. Denne samtale endte med, at Gitte Haslebo samt Henrik Narud fremadrettet vil udgøre Alternativets næstforpersonskab, mens Maj Baltzarsen, der er valgt direkte ved landsmødet, fortsætter som forperson for hovedbestyrelsen.
Derudover genopstillede Erik Nielsen som kasserer og blev valgt af en enig bestyrelse.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet kan læses her.

Fra hele hovedbestyrelsen skal der lyde en kæmpe tak til Brian Frandsen for hans store arbejde som næstforperson. Og så skal der lyde et stort tak til Erik Nielsen og de fire kandidater til de to poster som næstforperson, som ønskede at tage det store og tidskrævende ansvar, der følger med posten som næstforperson, på sig.

I øvrigt skal der lyde en stor tak til vedtægtsudvalget for deres behandling af de to spørgsmål, som hovedbestyrelsen har indsendt til dem. Dette indgår også i referatet.

Hvis du ønsker at kontakte nogle af os i forpersonskabet, så finder du vores kontaktinformationer nedenfor.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Forperson, Maj Baltzarsen: maj.baltzarsen@alternativet.dk. Tlf. nr.: 50 55 26 68
Næstforperson, Henrik Narud: henrik.narud@alternativet.dk. Tlf. nr.: 30 53 91 93
Næstforperson, Gitte Haslebo: gitte.halsebo@alternativet.dk. Tlf. nr.: 39 62 05 05


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
aktiv@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk