Alternativets Ordinære Landsmøde 2024 - Forslag til minimums kontingent

Forslag: Hovedbestyrelsen foreslår, at vi ændre i kontingentsatserne, så mindstesatsen på 20 kr.
per måned forbliver uændret, men at vi til gengæld laver en stigning på 20 kr./mdr. for de andre
og dermed højere satser. Idéen med at bibeholde den mindste stats på 20 kr. er, at det så ikke
ændre på muligheden for at forblive/blive medlem af Alternativet til den lave sats. Hvis alle
forbliver på de kontingentsatser, som de er på nu (dog med de her skitserede forhøjelser), så
resulterer det i ekstra ca. 250.000 kr. per år til landsforeningens budget. Det foreslås, at vi også for
disse ekstra indtægter følger den eksisterende beregningsmodel for andel af
medlemskontingenter, der skal ud og arbejde i storekredse og lokalforeningerne - nemlig 21% af
forøgelsen.

Jeg kunne ikke se forslaget til debat herinde, så lagde det selv op