Alternativets Nyhedsbrev 22.12.2021

BUY PRESENTS

Kære medlemmer af Alternativet

Nu er året så småt ved at gå på hæld, og det er tid til ferie og forhåbentlig også lidt hvile og restitution. Julen med al dets væsen har for de fleste nok allerede indfundet sig - og det kan jo i sig selv være lidt af en mundfuld. Men for mange er julen også tiden, hvor det hele bliver sat lidt på pause, og hvor mørket kalder til eftertænksomhed. Sådan tænker jeg også, at det er som aktiv i et politisk parti som Alternativet. Der er fortsat en kamp, der skal kæmpes og mange ting, der skal gøres, men lige nu må det gerne vente. Vi har været højt oppe i gear, og nu skal vi tillade os selv at komme helt ned og mærke jorden under vores fødder. Læs en god bog, gå en tur eller nyd at kigge ud af vinduet på de smukke solnedgange, der er så mange af for tiden. Eller kast dig over den film, jeg anbefaler længere nede i nyhedsbrevet.

Når det er sagt, vil vi alligevel gerne bruge nyhedsbrevet til at informere og orientere om lidt forskelligt her inden årets udgang.

Da der venter et folketingsvalg ude i horisonten, ville det være en god idé at alle ude i storkredsene er opmærksomme på at få afholdt opstillingsmøder, så vi kan få kørt det nye hold af kandidater i stilling. En erfaring høstet fra KVRV21 er, at det har stor betydning, at der står mange på opstillingslisterne, hvorfor vi også vil bede alle medlemmer om at overveje, om det at opstille kunne være en mulighed. Vi vil i samme ombæring gerne takke alle jer, der valgte at stille jer til rådighed ifm. det sidste valg ved at opstille vel vidende, at de stemmer, I ville få personligt ville gå til en anden kandidat. Uden jer havde vi næppe fået de vigtige byrådspladser, som vi vandt.

Filmanbefaling

I dette nyhedsbrev føler jeg lyst til at komme med en anbefaling. Det er dog ikke som sådan en nyhed, men en dokumentarfilm instrueret af Erwin Wagenhofer tilbage i 2013 med titlen Alphabet.
Filmen kommer med en analyse af den moderne verdens uddannelsessystem, og det er en kritik, der er til at tage og føle på. Sir Ken Robinson - som også kan findes på spændende TED-talks, hvor han taler om kreativitet og læring - er en af de gennemgående stemmer i filmen.

Jeg så filmen i Øst for Paradis, da den i sin tid kom frem, og den gjorde dengang et uudsletteligt indtryk på mig. Nu har jeg genset filmen, og trods de år filmen har på bagen, efterlader den mig endnu en gang med en følelse af, at det virkelig er tid til at gøre noget radikalt anderledes. - I virkeligheden kunne det være interessant at tage en diskussion i Alternativet om skole og uddannelse med udgangspunkt i denne film, men som en begyndelse vil jeg anbefale at se eller gense filmen, som kan findes gratis på Filmstriben.

God fornøjelse!

Picture 1

Vi ønsker medlemmernes input til evaluering af valget og valgkampen

Hovedbestyrelsen er gang med en evaluering af KVRV21-valget, og den består dels af en række evalueringsmøder med forskellige grupper af medlemmer og frivillige i Å, og dels af en spørgeskemaundersøgelser rettet mod alle vores medlemmer.

Formålet med vores evaluering er at høste viden fra hele Alternativet, om både de ting der fungerede godt og mindre godt i KVRV21-valgkampen og fra tiden op til denne. Erfaringerne skal så bruges til at designe vores valgkamp frem mod fremtidige valg og som strategisk input til udvikling af Alternativets organisation, aktivisme og bevægelse. Et yderligere delmål er at indsamle viden til et idékatalog, som så præsenteres i et bilag til evalueringsrapporten.

Følg linket herunder og giv dig god til refleksion og til at svare, så vi får dine tanker og input sikkert i hus. Du har hele juleferien til at svare – så deadline er den 31. december 2021.

Data fra nærværende spørgeskema (de primære data) vil indgå i den samlede evaluering sammen med konklusionerne fra de forskellige evalueringsmøder rundt om i organisationen, og den resulterende rapport vil blive drøftet på et opfølgende dialogmøde med medlemmerne. Evalueringen vil naturligt blive en del af processen med at se fremad – og Hovedbestyrelsen vil sammen med Daglig Politisk Ledelse starte en strategiproces i starten af det nye år – I vil høre mere herom snarest.

Besvar spørgeskema

De grønneste julehilsner - Trine Aslaug Hansen

Er det korrekt forstået at spørgeskemaet kun har et par spørgsmål i starten for fx medlemmer og resten af siderne er til kandidaterne?

Ja, sådan tolkede jeg det også.