Alternativets klimafredagsbar - og Earth Dollar projektet

Der findes et projekt i USA med fokus på bevarelse af truet natur, truede folkegrupper mv. Projektet har et donationsprogram med titlen “Earth Dollar” - som baserer sig på donationer via anvendelse af globale betalingskort, således at man ved anvendelse donerer et fastsat beløb eller procentdel til ovennævnte formål. Samtidig er projektet koblet sammen med en værdisætning af disse truede områder, med udgangspunkt i hvilken der udstedes virtuel valuta. Denne valuta kan bruges til at loade værdi på sit betalingskort.
Ville det være interessant for Alternativet at se nærmere på - og eventuelt implementere som en del af Alternativets aktiviteter på dette område?