Alternativet Vejle & Opland, Nyhedsbrev I Oktober 2021

AlternativetAa VejleKommune

Kære alle,

Husk det er i morgen aften MF Torsten Gejl kommer til Vejle og deltager i vælgermøde.

Det foregår i Bygningen i Vejle fra 18.30 - 21.00

Velkomst og kort præsentation (5 minutter v/Hans Biering)
Opvarmningsøvelse (5-10 min v/Olav Bach)
Cafedebat:
Cafebordene bemandes af de kandidater, som kommer til mødet uanset partitilhør. Alle øvrige vælger sig på en debatcafe ud fra emnerne:
• Klimaet og trafikken
• Klimaet og Vejle Fjord
• Klimaet og bosætning

 1. caferunde (15 min), derefter skift til nyt cafebord.
 2. caferunde (15 min),
  PAUSE med kaffe og kage og indslag fra Christiansborg v/Torsten Geil
 3. caferunde (15 min).
  Opsamling fra cafeerne v/kandidaterne.
  Afsluttende bemærkninger fra kandidaterne.
  Opsamling, networking og løs snak.
  Tak for i aften.

Se mere på

Alt det bedste
Lars