Alternativet - Vejle & Opland; Nyhedsbrev December 2017


Kære alle medlemmer af Alternativet Vejle og Opland,

Så er det blevet jul igen og tid til et kort nyhedsbrev inden højtidsfreden sænker sig og vi danser om det økologiske juletræ og nyder tiden med familien og børnene.

I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på nogle, der forsøger at gøre noget godt for dem der har det svært. Venligboerne har spurgt om vores hjælp til at planlægge demonstration mod de umenneskelige forhold vi for tiden byder flygtninge og indvanderer her i landet.
Se https://www.facebook.com/events/135895733761658/ hvis du har tid eller kræfter til at hjælpe den 3. januar eller til demonstrationen den 13. januar.

Det næste der sker i det nye år er selvfølgelig vores første mandagsmøde. Den 8. januar skal vi ønske godt nytår og have styr på forårets begivenheder samt have bygget videre på ideerne fra sidst.
Invitationen er her; https://www.facebook.com/events/539594416395471/

Vi har nu fået vores hjemmeside https://vejle.alternativet.dk/ op at køre og Marianne, Yvonne og undertegnede er godt i gang med at finde ud af hvad vi skal have, hvor på siden.
Eksempelvis har Yvonne været i arkiverne, hvor hun har fundet de gamle brainstorm sessioner frem så vi kan holde dem op mod resultaterne fra sidste møde. Vi griber dog først rigtig fat i siden fra den 9. januar.

Og her er så Olavs referat fra mødet den 4. december
Til stede: Lars (bestyrelsen), Morten og Olav (ex-kandidater), Yvonne, Stine Ofelia, Jette, Marianne, Anna, Michael og Tue.

Hjertelig velkommen til nye personer til medlemsmødet. Og med flere nye i blandt tog vi en runde.

Herefter lagde Lars for med oplæg til aftenens tema: Hvordan kommer vi videre lokalt efter KV17?
Der kom mange spændende ting på bordet, jeg håber jeg fik det meste med. Mit referat afspejler, det jeg fangede i går, samt en subjektiv fremstilling fra min side, med de tanker, jeg har gjort alene og sammen med kandidaterne, bestyrelsen og folk jeg er løbet ind i.

Struktur, eller hvordan arbejder vi fra nu og indtil næste valg.
En faseopdeling, hvor opdelingen leder frem mod KV21.

Fase 1. Hvor vi sætter mange ting i gang - både blandt medlemmer og udenfor medlemskredsen. De forskellige tiltag kan dreje sig om
interne arbejdsgange, kommunikation, rollefordelinger, mv.
almindelige politikområder som skole, kultur, osv.
promovering lokalt,
aktivisme,
events.

Opbygningen eller tankespindet for organisationen Alternativet, Vejle og Opland skal være mere bevægelse end parti. Herved åbner vi os mod alle vejlensere og alle personer, som finder vore debatter og udviklingstemaer interessante.
Interessegrupper eller studiekredse er selvstyrende og selvsupplerende med en ansvarlig tovholder. Grupperne har et tydeligt referencepunkt/-person i eller i nærheden af bestyrelsen til støtte.
Grupperne aftaler tid for fremlæggelse for sparring på medlemsmøderne med bestyrelsen, med henblik på at skabe fremdrift, politik og synlighed omkring emnerne.
Bestyrelsen beslutter, hvilke platforme vi skal bruge og sikrer at de er tilgængelige for alle tovholdere.

Fase 2:
Målrettede events og klare aktivistiske tiltag, som viser udadtil, hvad vi gør med vores måde at se politik på.
Fortsat udvidelse af vores emneområder og bevægelsesorganisation.
Stadig arbejde med et politisk partiprogram for Vejle.
Arbejde målrettet på at finde og støtte kandidatemner. Kurser mv.
Involvere medlemmerne og bringe dem sammen.

Fase 3:
Færdiggørelse af valgprogram til kV21.
Aktivering af medlemmer i overgangen fra bevægelse med aktivisme til et partiapparat, der kan støtte kandidaterne i valgkampen.
Opsamling på arbejdet gennem fase 1 og 2 med Pola-er og klar PR-strategi.

Fase 4:
Valgkampen.

Politikudvikling i interessegrupperne.
Emner, der tages op, er de områder, som en eller flere personer vil arbejde med og for.
Målet er at lave dele til den lokale politik.
Rammen er FN’s 17 verdensmål.
Fokus er på Vejle gennem faktatjek og samarbejde med forvaltningerne. Finde ud af hvordan Vejle hænger sammen.
Arbejdsmetoderne er som beskrevet i Alternativets håndbog.

Stikord
Kontakt, Facilitere Pola, Resiliens, Eksempler på politik, Konkrete forslag, Platforme, Nyhedsbreve

Resurse personer
Marianne; Økonom, plastikforurening, hjemmeside,
Anna; Globale gymnasier. Talerør. Earth Day.
Michael
Tue; Iværksætter, Permakultur
Jette.
Morten; Klimachef
Stine Ofelia; Teknisk hjælp til billede og lyd
Sebastian; Statistik, faktasøgning
Lars; Formand
Yvonne; Web-site, projektarbejde. Dannelse i skoleverdenen, Kostomlægning i det offentlige. Tekst, Korrektur
Olav; Edderkop. Skat, afgifter, tilskud, Den offentlige sektor, faglighed fremfor styring.

Med disse ord og billedet af et juletræ ønskes I alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår