Alternativet Vejle & Opland, Indkaldelse til generalforsamling 2019


Indkaldelse til generalforsamling for Vejle og opland 2019.

Alternativet Vejle og Opland holder ordinært årsmøde og generalforsamling lørdag den 09.03.19. klokken 14.00 hos Inger Schou på adressen:
Jellingvej 32
7182 Bredsten

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere og referent.

  3. Beretning fra bestyrelsen.

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  5. Behandling af forslag fra medlemmer.

  6. Valg til bestyrelse

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt.

Kandidaturer til bestyrelsen samt forslag, der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før general-forsamlingens afholdelse og skal være bestyrelsen i hænde senest 9. februar 2019.

Bestyrelsen kontaktes gennem lokalforeningens officielle mail eller til forperson Lars Therkelsen på adresserne: vejle@alternativet.dk, eller therkelsen.lars@gmail.com

De indsendte forslag samt kandidater til valg sendes til medlemmerne 2 uger før, som minimum ifølge lokalforeningens medlemsliste. Således vil en fuldstændig dagsorden foreligge 23. februar 2019.

På vegne af bestyrelsen
Alt det bedst
Lars Therkelsen