Alternativet Vejle & Opland, Årsmøde mandag

AlternativetAa VejleKommune
Kære medlem af Alternativet Vejle & Opland,

3. og sidste indkaldelse til årsmøde
Husk det er i morgen aften mandag den 15. marts kl 19 vi holder årsmøde . Mødet er pga gældende corona restriktioner stadig virtuelt, følg linket her til årsmøde på meet
Husk vi holder åbent bestyrelsesmøde kl 18.30, alt på samme link.
Bemærk at nuværende lokalformandstiller op, hvorfor vedtægterne dikterer valg af ny formand. Bestyrelsen anbefaler Hans Biering Fonsbøl.

Dagsorden ifølge vedtægternes §5 stk 4

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af forslag fra medlemmer.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Derefter lokalpolitik mod KV21!

Bestyrelsen genopstiller og der er ikke indkommet forslag til behandling.

Har du spørgsmål send dem til vejle@alternativet.dk
følg os på twitter @KomVejle
eller facebook https://www.facebook.com/vejleogopland samt
https://www.facebook.com/groups/alternativet.vejleogopland

Må den grønne omstilling være med dig
Alt det bedste
Lars