Alternativet Vejle og Opland ; Valg til politisk leder VIGTIGT!


Kære medlem,

Den 13. januar er der ekstraordinært landsmøde i Odense, hvor flere vedtægtsændringer skal vedtages. Det kan lyde kedeligt, men det er vigtigt for Alternativets valg af politisk leder.
Vedtages det eksempelvis ikke at den politiske leder kan findes uden for Christiansborg, vil processen fremadrettet blot blive en kåring af en person uden modkandidat.
Derfor er det vigtigt at du deltager i processen og stemmer.

Herunder er Olavs referat fra vort medlemsmøde, med retningslinjer for registrering til valget samt medlemsmødets anbefalinger.
Bemærk registrering SKAL ske senest den 10. januar lige meget om du ønsker at stemme elektronisk eller tilstede i Odense.
Der er mulighed for tilmelding til samkørsel på vores facebookside.

Alt det bedste
Lars


Om valg af politisk leder.

På medlemsmødet i mandags drøftede vi valg af ny politisk leder (PL). Både proceduren og hovedbestyrelsens (HB) ønske om vedtægtsændringer.

Først det praktiske.

Den 13. januar er der ekstraordinært landsmøde om vedtægtsændringer. Kan læses her: AlleOs // Alternativet.

Se nedenfor hvad medlemsmødets deltagere bemærkede i mandags.

Registrering til mødet senest den 10. januar, hvis man vil være med og have ret til at stemme. Følg linket og husk at logge dig på som medlem. AlleOs // Alternativet

Samkørsel sker på Facebook.

Den 27. januar præsenterer kandidaterne sig i Odense og bestyrelsen laver fælles transport for alle på dagen.

Den 28. januar præsenterer kandidaterne sig i Århus og bestyrelsen laver fælles transport for alle på dagen.

Næste punkt omkring valg af ny politisk leder kommer der mere om i løbet af de følgende uger.

Medlemsmødets kommentar.

Nuværende vedtægter kræver at politisk leder af Alternativet er medlem af folketinget, hvis partiet har repræsentation. Det princip synes HB ikke er godt nok, da nyt blod er vigtigt for både partiet og bevægelsen. Det synes vi også er rigtigt.

Modsat en anden ændring, som vi på mødet ikke fandt rigtig. HB ønsker at PL skl være leder af Politisk Forum (POFO). Vi synes at det strider mod partiets grundlæggende holdning om, at vi skal have den bedste person på den rigtige post. En PL er ikke nødvendigvis den rette til at strukturere og gennemføre møder i POFO.

Alternativets debat kan følges her https://dialog.alternativet.dk/c/valg-af-politisk-leder

På bestyrelsens vegne

Olav Bach
Medlemsmoede20200106