Alternativet Vejle og Opland, Oktober

AlternativetAa VejleKommune

Kære alle medlemmer,

Så er det på mandag den 5. oktober kl 19 igen tid til at mødes i Bygningen i Vejle .
Husk at vi denne gang forventer en politisk ide for at komme ind :slight_smile:
Helt overordnet er temaet.:
Kom og få indflydelsen på Alternativets lokalpolitik i Vejle
På dette mandagsmøde skal vi arbejde med vores partis valgoplæg til det kommende Kommunalvalg.
Adgangsbilletten er en ide til et valgoplæg, som enten kan være blot en ide eller et mere udarbejdet forslag. Vi vil i fællesskab arbejde videre med ideerne til mødet og dermed have et udkast til vores valgoplæg klar efterfølgende.
Så deltag og få dermed indflydelse på, hvilken retning, vi som parti ønsker at gå i Vejle.

Dertil har vi flg punkter på dagsordenen på det åbne bestyrelsesmøde umiddelbart før (kl 18.30);

  • Opstillingsmøde (hvornår)?
  • Valgforbund
  • Indkøb i indeværende år

Dertil er der selvfølgelig masser af nyt fra landsmødet og så har Olav har læserbrev i avisen :slight_smile:

Vi ses på mandag
Alt det bedste
Lars

Kommunen og den grønne omstilling.
Marianne Raadshøj sætter i Vejle Amt Folkeblad, den 15. september spot på Vejle
kommunes ansvar over for fremtiden og den grønne omstilling. Vi skal være
redningsplanken for Christiansborg-politikerne og det er vel meget fair at se det på den
måde. Selvfølgelig skal virksomhederne omstille sig. Naturligvis skal jeg personligt mindske
mit CO2-aftryk, så meget som jeg kan. Og derfor er det naturligt, at forvente, at kommunen
går foran og udstikker retningslinier, giver os nogle guidelines.
I første omgang kræver det nok at vores byråd besidder evnen og viljen til at have/få visioner
for fremtiden og bringe deres holdninger om naturen og nærheden og fællesskabet i spil.
Kommunen er Danmarks 6. største og er stolte af det. Tilstrømningen til Vejle kommune har
aldrig været større end lige nu. Der er udfordringer omkring vand - i fjorden, på land og i
jorden - som kræver handling.
Lokalplanerne viser hvilke tanker man har for fremtidens bosættelse og sammenhæng i
byerne og på landet. Indtil videre kan det være svært at se ud af lokalplanerne, at vi tilhører
en gruppe af internationale resiliens-byer. Der skal stadig være plads til 2 biler i
parcelhuskvarterer. Der er stadig ingen bybuslinie gennem Tirsbæk Bakker.
Vi har et stort behov for en som Marianne Raadshøj i kommunalbestyrelsen. Indtil nu er
årene gået med partifnidder og forsøg på at spænde ben for de beslutninger, som presser
sig på - også i Vejle kommune.

Med venlig hilsen
Olav Bach