Alternativet Vejle og Opland, Nyhedsbrev November 2020 III

AlternativetAa VejleKommune
Kære alle,

Så er det tid til at holde julemånedens mandagsmøde i lyset af at vi der nu sættes en stopper for olieudvindingen i Nordsøen, et virkeligt seriøst skridt på vej mod den grønne omstilling og på Christiansborg kæmper Torsten Gejl videre for Alternativets grønne og sociale værdier. I den forløbne uge blev der således afsat 888 mio kroner til 888 mio kr over 4 år 75.000 ha urørt skov.
Ikke alt er sort i disse coronajuletider.

Nu først indbydelse til mandagsmødet, så kontaktinformationer og slutteligt Olavs referater fra de seneste to online møder.

Husk vi mødes på mandag i
Bygningen v Anlæget i Vejle
kl 19.00 med forudgående åbent bestyrelsesmøde kl 18.30
Alle er velkommen.

Du kan møde vore lokale ordførere og hjælpe med at udvikle politikken.
Olav er ordfører for MAD.
Lars er ordfører for Arbejdsmarked
Hans har Sundhed og ældre-området.
Bent tager skoleområdet.

Har du spørgsmål send dem til vejle@alternativet.dk
følg os på twitter @KomVejle
eller facebook https://www.facebook.com/vejleogopland samt https://www.facebook.com/groups/alternativet.vejleogopland

Må den grønne omstilling være med dig
Alt det bedste
Lars

REFERAT onlinemøde 2020-11-30
Alle har sit ordførerskab og skriver på skift daglige opdateringer på Twitter med evt. relaterende opslag på Facebook.

Olav er ordfører for MAD.

Lars er ordfører for Arbejdsmarked

Hans har Sundhed og ældre-området.

Bent tager skoleområdet

Bent starter i næste uge på twitter med daglige indslag om skoleområdet. Fredag eller lørdag i denne uge. Herefter 1 uges pause inden næste ordfører twitter.

Slogan til Å: Mere plads. Til produktionsdyr, skoleelever, børnehavebørn, busser.

Olav

REFERAT onlinemøde 2020-11-18

Vi bør starte et samarbejde med Køge og de andre aktive lokalforeninger. Marianne skrev nogle ned.

Lokal politikudvikling på helt konkrete områder i Vejle.
 Ambitiøs trafikplan for Vejle by
 De 3 bundlinier
 Ordentlige lokalplaner, der bringer sammenhæng mellem kommuneplan og alle øvrige planer.
 Frisættelse af skolerne.
 arbejdsmarked
 borgerløn
 styring af medier og at få ting ud
 Solceller på tagene
 Boliger af alle slags i nærheden af Vejle
Vi lægger ud med trafikken og Marianne og Olav klargør et læserbrev med Å-planen.

Olav

1 Like