Alternativet Vejle og Opland, Nyhedsbrev August II


Kære alle,
så er der nyt fra jeres yndlings lokalpolitiske forening, der nu mønstrer en fuld bestyrelse efter indsupplering af Bent Kyndesen.
Vi har været samlet til mandagsmøde den 12. august og vi blev enige om at få lidt gang i den - og med gang i den mener vi gang i Den Grønne Omstilling (GO).
Specielt blev vi enige om fire klare GO punkter, hvor det første punkt er fokus i dette nyhedsbrev.

  • Skov #skovrejsningvejle #skovhugstvejle #skovrydningvejle
  • Bedre mad
  • Mere offentlig transport
  • Erfaringsudveksling med andre kommuner

For at tage det sidste først så er vi i fuld gang med at undersøge muligheden for en ekskursion til Fanø, hvor vi håber at hente inspiration fra de initiativer Alternativets borgmester Sofia Valbjørn står i spidsen for. Det bliver spændende, det bliver for alle interesserede lokale medlemmer og det bliver med tog og overnatning. Hvordan er på tegnebrættet, hvornår er lør-søndag den 2.-3. november.
Mere information følger og, hvis du vil være med til planlægningen så er der mandagsmøde den 2. september eller mail vejle@alternativet.dk.

Med bedre offentlig transport mener vi faktisk offentlig transport i det hele taget. Det står sgu skralt til med busafgangene og busdækningen i såvel Vejle som hele kommunen. Der udstykkes og udbygges på livet løs, men infrastrukturen følger ikke rigtigt med. Diskussionen pågår og udspil kommer.

Med bedre mad mener vi såvel kvalitet som pris. Hvordan får vi omlagt spisevanerne til mere plantebaseret kost - kan det gøres lækker. Diskussionen pågår og udspil kommer.

Skov
Regnskoven brænder og NGOerne står bag siger Brasiliens præsident.
Røgen fra Amazonas i brand når 3000 km til Sao Paulo og dækker for solen.
Samtidigt fældes træer svarende til tre fodboldbaner i minuttet.

De foregår alt sammen på den anden side af vores eneste og fælles klode så der er desværre meget lidt vi kan gøre ved det - men hvad vi kan gøre er at se, hvad der sker lokalt.

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP
Hvad sker der af skovrejsning, hugst og rydning rundt om i kommunen?
Send dine billeder til os eller vis dem på vor facebookside under et eller flere af de tre hashtags
#skovrejsningvejle #skovhugstvejle #skovrydningvejle

Trods Vejle Kommunes forsikringer om skovrejsning er det ikke helt, hvad vi deltagere på mandagsmødet synes at opleve. Vel bliver der plantet nogle unge træer, men afskovningen af de gamle store træer synes procentmæssigt at stå rigeligt mål med afskovningen i Amazonas, hvorfor kommunens 2100 plan om at støtte op om den nationale 20-25% synes at være noget tynd.
" …Den sten, hvori Arnold Jørgensens navn er indhugget, skal minde om kampen i den ellers så fredfyldte skovkløft. Arnold Jørgensen var en tapper og modig mand, der satte sit liv ind for Danmarks frihed. Ære være hans minde!’ ."
Her er der tale om skovkløften ved Hørmøllen i Mølholm i Vejle. Som det ses af billederne herunder er det store træ ved stenen fældet denne sommer og der er ikke meget træ tilbage på kløftens skrænter.
Vender vi blikket ind mod byen og kikker bag Mølholm kirke er endnu en bynær skovskrænt ryddet

Vel udtaler Vejle kommunes tekniske forvaltning at
“Vejles kommuneskove drives efter principper om bæredygtighed og naturnær drift. Det handler kort fortalt om at fjerne mindre træ end skovens tilvækst, bevare skovklimaet, sikre levesteder, sårbar natur og høj biodiversitet - bl.a. ved at efterligne naturskovsstrukturer som vedvarende skovdække, højt indhold af dødt ved og mindst mulig forstyrrelse.”
men samtidigt bekendtgøres at
“På privat ejendom kan man i princippet plante og fjerne træer, som det passer en…”
og videre
“Jeg tror ikke, at der føres statistik på, hvor megen skov, der kommer til ved skovrejsning. Det er ikke en kommunal opgave, og det bliver heller ikke gjort af staten - bortset måske fra Danmarks Statistik.”

Vi finder det stærkt foruroligende og vil gerne forsikres om at Vejle ikke slår Brasilien i skovrydning
og vi har brug for din hjælp til en kortlægning af aktviteterne.
Hvad sker der af skovrejsning, hugst og rydning rundt om i kommunen?
Send dine billeder til vejle@alternativet.dk eller vis dem på vor facebook side
og/eller facebook gruppeunder et eller flere af de tre hashtags
#skovrejsningvejle #skovhugstvejle #skovrydningvejle.

Det var det for dette nyhedsbrev
God fotografering
Alt det bedste
Lars