Alternativet Vejle og Opland, nu med mere Josephine og årsmøder


Kære medlem af Alternativet for Vejle og Opland,

Det har sørme været en spændende fjorten dage, hvor popcornmaskinen ikke har stået stille med kulminationen i dag, hvor 4 folketingsmedlemmers fandt de ikke længere kan respektere medlemsflertallet.
Talspersonen for hovedbestyrelsen sammenfatter de sidste ugers begivenheder således;

Alternativets hovedbestyrelse tager Folketingsgruppens udmelding i dag til efterretning.
Det betyder, at partiet herefter har et enkelt Folketingsmandat.
Det er en ny situation, og vi er naturligvis ærgerlige over, at de øvrige folketingsmedlemmer ikke ønskede at fortsætte deres politiske arbejde i Alternativet.

Vi ønsker alle det bedste med det valg, de hver især har truffet. Vi vil gerne sige tak for den dedikerede indsats, alle har gjort for at løfte Alternativets politiske program og dermed markant præge hele den politiske dagsorden. En særlig tak skal lyde til Uffe Elbæk for at være en stor inspiration og drivkraft.
Alternativet vil med det nye udgangspunkt fortsætte arbejdet med samme vigtige dagsorden, hvor omdrejningspunktet er en markant grøn omstilling af samfundet og et demokrati tæt på borgerne.

Vi ser frem til samarbejdet med vores politiske leder Josephine Fock, og vi glæder os til sammen at udvikle vores parti til at være et endnu stærkere alternativ i dansk politik. Vores fornemmeste opgave er at forstå og komme med løsninger på de omstillingsudfordringer, som samfundet står overfor.

Nu er det et fælles anliggende for hele Alternativet, med Josephine Fock i spidsen, at se fremad og sætte samarbejdet og udviklingen af partiet forrest. Det skal ske på alle niveauer – ude i landet hos medlemmerne, i kommunalbestyrelserne, i regionsrådene og i Folketinget.
Jesper Callesen, talsperson, Alternativets hovedbestyrelse

Med andre ord synes gribbene synes nu ved at lette, da der tydeligvis er liv i partiet og meldingerne fra baglandet på Dialog, Facebook og Tweeter viser en stor trang til endelig at komme til at lave noget politik og fremme den grønne omstilling.

Forlydender vil at firebanden Uffe, Rasmus, Pernille og Sikandar har taget partistøtten med sig, hvorfor det nationalt bliver lidt økonomisk op ad bakke fra næste regnskabsår - men det er prøvet før og kreativiteten har vi, så det er bare om at få lagt hovederne i blød så kampagnerne når bredt.

Heldigvis og med stor glæde kan vi også byde velkommen til Marianne Raadshøj som den første KV21 kandidat i Vejle. Marianne står stærkt som initiativtager og sigter på maksimal indflydelse for at skabe Danmarks absolut grønneste kommune. Jeg glæder mig til samarbejdet :green_heart: :green_heart: :green_heart:

Og hvordan bedre se fremad end med begivenhedslisten med stederne, hvor vi møder hinanden og skaber projekter.
I den lange ende kommer bestyrelsen i maj rundt og besøger alle medlemmer i kommunen med en økologisk gave. Således blev holdet i går, søndag den 8 marts, færdig med at fremstille de biologiske myco mycelium potter hos Rune, hvor også den specielle humus jord brygger - jeg glæder mig til at se og opleve resultatet af anstrengelserne :slight_smile:

På lørdag den 14. marts kl 14 er der årsmøde i jeres yndlingslokalforening, se mere længere nede

Lørdag den 28. marts kl 10 årsmøde for regionen i Give, her er chancen for at møde Josephine Fock
For samkørsel skriv til vejle@alternativet.dk eller meld dig til på fb https://www.facebook.com/events/2594103664146596/

Mandag den 6. april kl 19 mandagsmøde Vejle
Lørdag den 23. maj landsmøde Odense

Med de grønneste ønsker
Alt det bedste
Lars

Kære medlem af Alternativet,

Lokalforeningen Alternativet Vejle og Opland udsender hermed næstsidste indkaldelse
til generalforsamling lørdag den 14. marts 2019 kl 14
hos Inger Schou på adressen:
Jellingvej 32
7182 Bredsten
For samkørsel skriv til vejle@alternativet.dk eller meld dig til på fb https://www.facebook.com/events/255331162135429/

Dagsorden ifølge vedtægternes §5 stk 4

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af forslag fra medlemmer.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Der er ikke indkommet forslag til punkter til behandling på generalforsamlingen.

Disse medlemmer opstiller til valg til besyrelsen;
Rune Ranaivo Bjerremand (genopstil)
Lars Therkelsen (genopstil)
Olav Bach (genopstil)
Bent Kyndesen (genopstil)
Hans Berring Fonsbøl (genopstil)

Som suppleanter opstiller
Inger Schou Hansen (genopstil)
Ove Kjær Kristensen (genopstil)

Det gøres opmærksom på at Alternativet på et ekstraordinært landsmøde den 3. februar 2019 har .
Eksisterende vedtægter: Vedtægter2017.pdf (812.3 KB)
Med indarbejdede ændringskrav mht folketingskandidaters valgperiode §12: stk. 5 :slight_smile: Kommuneforeningers minimumvedtægter februar 2019.pdf (370.2 KB)

Vel mødt
De bedste og grønneste hilsner
Lars Therkelsen
forpersonen Alternativet Vejle og Opland

1 Like

Hov, ikke ‘Pernille’, som der bliver skrevet, der menes ‘Susanne’ = Susanne Zimmer :slight_smile:
Mvh.