Alternativet Vejle og Opland, Årsmøde genindkaldelse


Kære medlem.

Vi glæder os så meget til at mødes igen - og til at møde dig.
Du er super sej, fordi du stadig er her i Alternativet, og fordi du stadig tror på sagen. Det betyder uendeligt meget, at din opbakning stadig er der. Og det vil vi gerne takke dig for :green_heart:

Alt har standet lidt i våde med coronaen hængende som en trussel, men med åbningen af landet og afslutning på sommerferien ser vi nu muligheden for endelige at afholde det officielle og vedtægtspåkrævede årsmøde.

Derfor indkaldes hermed til årsmøde for Alternativet Vejle og Opland mandag den 7. september kl 19 i Bygningen, Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægternes §5 stk 4

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af forslag fra medlemmer.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Skulle du have et forslag til punkt på dagsordenen så skynd dig at fremkomme med det - og skulle du ønske at hjælpe med det organisatoriske og deltage i bestyrelsesarbejdet, så sig endelig til :slight_smile:

Disse medlemmer opstiller til valg til besyrelsen;
Rune Ranaivo Bjerremand (genopstil)
Lars Therkelsen (genopstil)
Olav Bach (genopstil)
Bent Kyndesen (genopstil)
Hans Berring Fonsbøl (genopstil)

Som suppleanter opstiller
Ove Kjær Kristensen (genopstil)

Vel mødt
De bedste og grønneste hilsner
Lars Therkelsen
forpersonen Alternativet Vejle og Opland