Alternativet til kæmpe vindmøller

Bragt som læserbrev i Lejre Lokalavis uge 36 2017

Af Ulla Jensen, kandidat for Alternativet i Lejre til kommunalvalget 2017
I et læserbrev i Lejre Lokalavis i uge 35 efterlyser en sammenslutning af grundejerforeninger og bylaug, de opstillede partier og politikeres holdning til opsætning af kæmpevindmøller i Lejre Kommune. Fra Alternativet i Lejre siger vi nej tak til kæmpevindmøller i vores egen baghave, og vil helt sikkert også sige nej tak på vegne af alle andre, som heller ikke ønsker dem i nærheden af deres boliger.

Vi er i Alternativet meget optaget af den grønne omstilling, og går ind for 100 pct. vedvarende energi, og helst i en fart. Samtidig er vi også stolte af, at Danmark er en af verdens førende vindmøllenationer. Det er en meget tung økonomisk affære at omstille Danmark til vedvarende energi, og kæmpevindmøller på land er et af de billigste alternativer, og såfremt omstillingen skal ske under de nuværende markedsforhold, er det den laveste omkostning, der vil tiltrække sig opmærksomheden. Men der findes andre alternativer, som på en helt anden måde kan tage højde for både ønsket om mere vedvarende energi og hensynet til beboere, landskabskvalitet og påvirkning af både mennesker og natur.

Vi er store tilhængere af tanken om lokale andels-energiselskaber og vil arbejde for muligheden for, at lokalsamfund kan investere i etablering og drift af en fællesejet og bæredygtig vedvarende energiproduktion, hvor de grønne afgifter i en lang årrække kan bruges til at geninvestere i selskabet. Det kan ske ved opsætning af solceller på bygninger, eller i det åbne landskab, hvor man i fællesskab bliver enige om placeringen og eventuel kompensation, med inddragelse af både relevante myndigheder og foreninger, der sammen kan finde den bedste løsning. Det samme kan ske med vindmøller (hvor man selv har indflydelse på størrelsen og placering) eller andre og nye teknologier. Jeg vil være ærlig og indrømme, at jeg i skrivende stund ikke har overblik over, om det er muligt udelukkende med kommunal opbakning, eller om den nationale lovgivning skal ændres for at komme i gang med lokale andels-energiselskaber. Men jeg vil gerne love, at det bliver et punkt, vi vil tage op, hvis vi får politisk indflydelse efter kommunalvalget.