Alternativet støtter grønne eksperimentalzoner. Læserbrev i Lejre Lokalavis uge 36 2017 af Carsten Teichert

En af forudsætningerne for at vi kan have et godt og meningsfyldt liv er, at vi har et rent miljø og et stabilt klima. Det er der bred enighed om på tværs af partiskel. Forskellene træder imidlertid tydeligt frem, når man går skridtet videre og spørger til, hvordan dette så skal opnås. Her finder man især på den borgerlige fløj en holdning om, at det hele stort set kan fortsætte som nu, med et par miljø- og klimaforbedrende tekniske fixes hvoraf mange iø først skal opfindes. Langt mere bekymret er man derimod på venstrefløjen og hos Alternativet hhv. den grønne fløj , hvor man ser det som meget påtrængende at rykke på den grønne omstilling og få nedsat CO2 udledningen pr. indbygger fra de nuværende 17 ton pr. dansker til de 2 ton, som et stabilt klima kræver. Meget kan gøres på nationalt niveau, men også på kommunalt plan er der en række muligheder.
En idé kunne være at eksperimentere med såkaldte skovlandbrug eller skovhaver på kommunale arealer . En sådan skov bidrager til biodiversiteten, mindsker det økologiske fodaftryk, er CO2 negativ, robust overfor klimaforandringer og leverer fødevarer. Eksempler herpå findes over hele verden, herunder på Svanholm, hvor man har anlagt en permakulturel skovhave med kommunal støtte og hjælp til dispensationer fra Planloven, så man også kan anlægge selvforsynende boliger i den. Alternativet bakker op om puljer og borgerdrevne budgetter til sådanne formål og håber at Lejre med sådanne tiltag kan tiltrække grønne ildsjæle med mod på at realisere den slags projekter. Kommunen er allerede godt på vej, som Lejre Økologiske Frugtlund og lignende projekter har vist, men meget mere kan gøres og her vil Alternativet gerne på banen for dermed ikke bare at gavne kommunens grønne, men også dens sociale og økonomiske bundlinje.