Alternativet Sønderborg, Nyhedsbrev nr. 3, 2017

Kære Medlemmer i Sønderborg Kommune!

Foråret nærmer sig hastigt, og dermed også udendørsaktiviteter og gå- og cykelture mm. i den skønne grønne natur. Med foråret stiger også energien, og vi skal bruge energien til at sætte gang i forberedelserne til kommunalvalget og til at lave nogle sjove og spændende arrangementer, og for alvor vise at Alternativet er tilstede i Sønderborg kommune.

Allerede på mandag har vi åbent medlemsmøde på Sønderborg Bibliotek, hvor vi har inviteret Dansk Naturfredningsforening til at deltage og fortælle om Natur og Miljø i Sønderborg Kommune. Vi håber også at få nogle viden, som vi kan bruge til at udvikle vores lokale politik for natur og miljø. Har du en mening om, hvor Alternativet kan gøre en forskel, så kom på mandag.

Vores årsmøde og generalforsamling nærmer sig også, den finder sted den 23. april på Sønderborg Produktionshøjskole. Lidt utraditionelt, nogle ville sige alternativt(!), starter vi allerede kl. 10 med Brunch, så vi kan hygge lidt og lære hinanden bedre at kende inden selve Generalforsamlingen går i gang. Vi skal have valgt nogle nye bestyrelsesmedlemmer og flere kandidater til kommunalvalget. Har du lyst til at stille op til den ene eller det andet, så kontakt undertegnede. Vi skal have sat i stærkt hold! Vi får forhåbentlig også tid til at snakke lidt politik. Den formelle indkaldelse til Årsmødet udsendes om 2-3 dage.

Politiske forslag i Alle-Os

I Alle-Os er der muligt at stemme på forslag til Alternativets politik. Nogle af forslagene stammer fra vores politiske laboratorium om Land og By, som vi holdt her i Sønderborg! Så gå ind på Alle-Os og stem!

Log ind på https://alleos.alternativet.dk/ og gå ind under “Politikudvikling” og “Politiske Forslag”, så kan I stemme på de forslag I gerne vil støtte.

##Sommerfest

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 17. juni, der holder vi en kæmpe fest, hvor vi inviterer en masse forskellige spændende personer, foreninger og organisationer til at komme og holde fest med os. Det bliver stort! Har du lyst til at hjælpe til med festen, så kontakt Silke Groth (email: s.groth@mac.com, Tlf.: 27293452)

##Politikudvikling

Vi har også travlt med at udvikle vores politik til kommunalvalget i november. Har du lyst til at være med, så kontakt Næstformand Stefan Kronborg (email: stefan.s.k@hotmail.com, tlf.: 50735257).

Har du lyst til at kandiderer til kommunalvalget eller til bestyrelsen så kontakt Formand Karsten Fyhn (email: soenderborg@alternativet.dk, Tlf.: 23461426)

Du må også gerne besøge vores gruppe på facebook: Redirecting...

##Kommende Begivenheder

Åbent Medlemsmøde, Alternativet Sønderborg
Tema: Natur og Miljø
Tidspunkt: Mandag den 27. marts, klokken 19:00 - 21:00
Sted: Sønderborg Bibliotek, lokale 3-4 (Indgang i gavlen fra Hilmer Finsensgade)

Vi har inviteret Dansk Naturfredningsforening til mødet, hvor de vil fortælle om Dansk Naturfredningsforening og det arbejde de gør i Sønderborg Kommune.

Derudover håber vi på at få noget inspiration til vores politik indenfor natur og miljø.

Har DU nogle gode ideer til natur og miljø politik, så hører vi også gerne dem!

Alle er velkomne! Og det uanset om man er medlem af Alternativet eller ej, og uanset om man bor i Sønderborg kommune eller ej. Så tag din nabo med!

Brunch og Årsmøde Alternativet Sønderborg
Tidspunkt: Søndag den 23. april klokken 10:00 - 14:00
Sted: Sønderborg Produktionshøjskole, Solglimt 4, 6400 Sønderborg

Vi starter med Brunch og hygge, derefter et politisk indlæg inden vi går over til selve Generalforsamlingen.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer
 6. Valg
  a. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse efter behov
  b. Valg af bestyrelse samt minimum 2 suppleanter
  c. Valg af revisor
 7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til bestyrelsen eller til kommunalvalget på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest en uge før mødet til undertegnede. Kandidaturet kræver indlevering af et kort skriftligt grundlag. Kontakt formanden, hvis du vil høre nærmere om, hvad det vil sige at være kandidat.

Husk nu også at nyde foråret!

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Forperson
Email: soenderborg@alternativet.dk
Tlf.: 23461426